När vi slutredigerar det här numret, ser vi en artikel på engelsk revisionstidskrifts hemsida. Den handlar om hur akademiker i USA nu uppmanar tillsynsmyndigheten SEC att ta det lugnt med reformerna, att inte överreagera på Enron och WorldCom.

Själva tar vi i en smula och uppmanar till generaldebatt. Men det betyder ju inte att vi pläderar för ståndrätt eller ett helt nytt redovisningssystem. Däremot menar vi att det behövs även en offentlig debatt, en där många berörda får tillfälle att fundera på nya argument och att pröva sitt förhållningssätt till en del gamla (och framför allt nya) sanningar.

Läs gärna också om Björn Leffler, en auktoriserad revisor som åtalades för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Nog för att en stor del av virkeslagret tycks ha försvunnit, men rätten tyckte inte att några bevis pekade mot att revisorn hade någon del i det. När det beskedet äntligen kom hade Leffler fått leva med misstron och misstankarna i tre års tid.