Det har hänt mycket på senaste tiden och Balans bad därför FAR berätta om hur föreningen har agerat i olika aktuella sammanhang. Här är listan:

  • Etablering av ny Revisionsstandard i Sverige (RS) 2004 = ISA, ett projekt som startade 1998.

  • Nytt kvalitetskontrollsystem för revision anpassat till EG-rekommendationen från 2003.

  • Nya etiska regler för revisorer och specialister anpassade till eg-rekommendationen om oberoende för revisorer från 2003.

  • Förslag till lagändring för att tillåta True and Fair Override i redovisningen liksom i de flesta andra länder i EU.

  • Stöd för Finansinspektionens begäran om lagändring för obligatorisk granskning av kvartalsrapporter i publika bolag.

  • Förslag till implementering av IAS i publika bolag tidigare än 2005.

  • Vägledning för tillämpning av analysmodellen i revisorslagen.

  • Vägledning för bestämmande av ”naturligt samband” – verksamhet och sidoverksamhet enligt revisorslagen.

  • Identifikation av effekter av den amerikanska Sarbanes Oxley Act för svenska företag och revisorer.

  • Medverkan i initiativ ”Härifrån till 2005” tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Redovisningsrådet och de tre största börserna i Sverige.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg