Svenska revisorsamfundet SRS har inte märkt någon större påverkan på medlemstalet sedan FAR öppnades för godkända revisorer.

Det säger SRS VD Martin Johansson när Balans frågar apropå förra månadens artikel om FARs medlemsutveckling.

– Men vi ser nog mer av byråval nu. Och det börjar kanske märkas att de små går till oss och de stora till FAR.

Kommentar?

– Ja, det kan återspegla skilda behov hos olika grupper. Kanske var det den skillnaden som att gjorde samgåendet mellan oss och FAR inte blev av, säger Martin Johansson.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg