Balans nr 10 2002

Noteringar: Dystert i ekonomin – ”Nya obalanser byggs upp”

Höstmörkret låg tungt över konferensen om det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken som SNS ordnade i Stockholm den 9 oktober.

Dystrast av alla var SEB:s chefekonom Klas Eklund:

– Våra ekonomers bedömningar ligger klart under de uppfattningar som många andra bedömare står för, t.ex. OECD och IMF. Det gäller USA, Europa och hela världsekonomin. Japan är ett svart hål. Tyskland uppvisar nolltillväxt. Vi tror definitivt att efterbörden av den brustna bubblan blir betydligt djupare och längre jämfört med vad de flesta andra tror och jämfört med vad olika ekonomiska modeller kan fånga upp. Vi är inne i en period där nya obalanser håller på att byggas upp.

Konjunkturinstitutet backar

Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson väntar sig år 2004 en uppgång i USA som ligger något över trendmässig tillväxt. Han tror att Europa har sin lägsta tillväxt i år och kommer att hämta sig 2003 och 2004. Å andra sidan skulle en prognos från Konjunkturinstitutet i dag se mörkare ut än den som institutet presenterade i augusti. Sedan dess har det kommit mycket information om framför allt den svaga utvecklingen i Europa. Och den svenska exporten visar en minskning.

Komplikationer väntar

Tillträdande riksbankschefen Lars Heikensten pekade på risker för att de kommande åren för svensk del kan komma att visa sig mer ekonomiskt komplicerade än tidigare år, bland annat på grund av att det inte längre finns så stort utrymme att öka sysselsättningen. Utrymmet efter den höga arbetslösheten 1992–94 har fyllts ut. Komplikationer i form av ökad sjukfrånvaro ger ännu sämre möjligheter att öka sysselsättningen. Detta ger andra förutsättningar för statsfinanserna de kommande åren – både genom minskade inkomster och ökade utgifter, menade Heikensten.

Riksbanken har gradvis reviderat ner sin bedömning av konjunkturen under det senaste halvåret.

– Vi har skjutit uppgången i världskonjunkturen framför oss. Vi har också kommit att fokusera på de finansiella riskerna i form av bland annat fortsatta aktiefall, sa Lars Heikensten. Men förutsättningarna för penningspolitiken har blivit bättre genom att den faktiska inflationen i huvudsak följt våra prognoser från våren och nu är nere i linje med vårt mål.

Räntan ner?

Riksbanken har rört sig från en situation i våras då räntan höjdes och ytterligare höjningar signalerades. Under sommaren sköts höjningarna på framtiden. På sikt är det enligt Heikensten inte uteslutet att räntan kan komma att sänkas – beroende på bedömningen av den långsiktiga inflationen.

– Det är svårt att se att Japan rör sig åt rätt håll, den europeiska problematiken har förvärrats och konjunkturen står och stampar, sa Lars Heikensten. Blickarna riktas naturligtvis mot USA. En konjunkturuppgång förutsätts komma därifrån. Men där står aktiekurserna i fokus och det kan i ett längre perspektiv inte uteslutas att de faller ytterligare. Även om de inte gör det kan redan den nedgång som vi har bakom oss få stora verkningar framöver. Det finns skäl att i bedömningarna skjuta återhämtningen ytterligare framåt i tiden. Men vårt huvudscenario är ändå en försiktig uppgång under nästa år. Vi tror att inflationen kommer att vara ungefär i linje med vårt mål. Men utvecklingen på de finansiella marknaderna och vad den kan komma att föra med sig kan ändra vår bedömning av den framtida inflationen.

Medverkande denna månad: Urban Engerstedt, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Inge Wennberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...