Innehåll

Balans nr 10 2002

Debatt: Bokföringsskyldigheten i de ideella föreningarna

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

BFN (genom Anders Bengtsson och Monika Wendleby) har i Balans nr 8–49/2002 svarat på mitt inlägg om bokföringsskyldigheten i nr 4//2002.

Enligt min mening bemöter inte BFN mina invändningar utan glider undan kärnfrågan i min debattartikel. Man pådyvlar mig dessutom åsikter som jag inte har, vilket jag finner sorgligt.

Naturligtvis har jag inte – som BFN antyder – hävdat att BFN riskerar att göra föreningslivet en björntjänst genom att ta fram själva rapporten. Tvärt om skriver jag – för den som vill läsa – att BFNs initiativ är glädjande. Jag håller helt med om att rapporten fyller ett stort behov. Däremot hävdar jag fortfarande att BFNs tolkning av begreppet näringsverksamhet innebär en olycklig utvidgning av vad som tidigare under lång tid varit praxis på området.

BFN säger nu att man inte skapat några nya regler genom rapporten utan endast utrett och förklarat innehållet i de lagar som lagstiftaren beslutat. Min huvudinvändning var (och är) just att förklaringarna innebär en avvikelse från den tolkning av lagarna som varit förhärskande praxis på området och som därmed blivit god redovisningssed. BFN hänvisar till vissa förarbeten till 1976 års bokföringslag. Jag vill hävda att BFN i detta fall inte alls varit bundna av allt vad som står i förarbetena. Det kan knappast vara så att alla förarbeten till lagarna också automatiskt är lag! (Jag kan ge konkreta exempel på att så inte är fallet om BFN är intresserad.)

BFN undviker att diskutera de övriga invändningar jag anfört, t.ex. nämndens långtgående tolkning att alla former av uthyrningsverksamhet automatiskt är yrkesmässig, och därför att betrakta som näringsverksamhet.

Således: Jag kan inte se att BFNs svar innebär någon egentlig invändning mot mina huvudargument. Jag tycker fortfarande att nämndens tolkningar innebär en olycklig utvidgning av den formella bokföringsskyldigheten. Att remissinstanserna (med 16-3) huvudsakligen gett stöd för BFNs tolkningar torde nog i detta fall vara lika relevant som vissa opinionsundersökningar: Svaren beror mycket på vem man frågar, och de mindre föreningarna har knappast yttrat sig.

Stellan Nilsson är universitetslektor vid Handelshögskolan i Umeå

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...