Balans nr 10 2002

Debatt: Komplexa affärssystem orsakar redovisningsproblem

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Det vore direkt fel att påstå att affärssystemen lagt grunden till den felaktiga redovisningen som ligger bakom skandalerna hos de aktuella företagen Worldcom och Enron m.fl. Detta har givetvis uppstått genom medvetet planerande och agerande från företagens ledningar.

Det är dock befogat att hävda att affärssystemens kontinuerligt ökande komplexitet förorsakar avstämningssvårigheter och kontrollbrister hos större företag. Jag har bl.a. under mina år som rådgivare och upphandlingskonsult på ett av de största revisionsföretagen träffat på många större företag där grunden till många problemställningar kring redovisningen ligger i bristen på kontroll över det egna affärssystemet. Alltför många företag är beroende av att regelbundet anlita sina leverantörer för att säkerställa resultatrapportering och bokslutsarbetet.

Omfattande och krävande

Situationen har till stor del uppkommit som en följd av att systemen idag är så omfattande att det krävs väldigt många konsulter, där var och en har en smal men djup kunskap om systemet, för att kunna genomföra en komplett systeminstallation. Det saknas numera oftast konsulter som har tillräcklig erfarenhet och bredd för att kunna kvalitetssäkra installationens totala transaktionsflöde från försystem till huvudbok. Resultatet blir att kunden har en bristande kontroll över transaktionsflödet och saknar tillräcklig kunskap för att kunna genomföra en komplett avstämning och säkra sin redovisning.

Problemet har ökat

Problemet har ökat de senaste åren i takt med att leverantörerna under IT-boomen har anställt stora volymer av oerfaren och billig arbetskraft (nyutexaminerade studenter) som av naturliga skäl saknar tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra en kvalitativ installation.

Leverantörerna hävdar givetvis att skulden i största utsträckning ligger på kunden som oftast har för lite tid och förståelse för att genomföra ett större systembyte. Det är ett faktum att det numera krävs oerhört mycket mer utbildningsinsatser än tidigare för att kunden skall kunna tillgodogöra sig ett nytt affärssystem.

Jag hävdar dock att leverantörerna inte har hunnit med sina egna system. Man lyckas inte bygga upp konsulternas kompetens och bredd i samma utsträckning som systemets omfattning och komplexitet ökas. För att klara denna situation krävs fler och fler konsulter för att kunna genomföra en komplett installation. Resultatet blir för kunden en bristfällig och kostsam installation.

Kunderna måste kräva

Kunderna måste avkräva ett större ansvar av leverantörerna inför ett systembyte. Ansvarsrollen under processen för att genomföra installation, leveransgodkännande och driftsättning av systemen har tydligt flyttats över från leverantören till kunden. Det har blivit alldeles för lätt för leverantörerna att lägga ansvaret på kunden samtidigt som leverantören skall ”bistå med kvalificerat konsultstöd” under installationen.

Situationen är inte bra och trenden är negativ. Det är hög tid för eftertanke inom branschen.

Jonas Andersson är konsult inom IT-området

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...