... de 40 poäng som skiljer en auktoriserad revisor från en godkänd revisor kan vara konstvetenskap.

... din uppsats inte behöver handla om redovisning eller revision.

... du efter avklarad examen måste inkomma med ansökan om behörighet som godkänd/auktoriserad revisor.

... en godkänd revisor med revisorsexamen har samma behörighet som en auktoriserad revisor.

... du som är godkänd revisor med revisorsexamen eller auktoriserad revisor i Sverige kan få motsvarande behörighet i ett annat EES-land.

... du måste ha klarat revisorsexamen för att få göra högre revisorsexamen. Du kan göra proven direkt efter varandra, men för att provet för högre revisorsexamen ska rättas måste du vara godkänd på provet för revisorsexamen.

... den som varit godkänd revisor i sju år, enligt de gamla reglerna, kan avlägga revisorsexamen och få samma behörighet som en auktoriserad revisor. (Nyhet fr.o.m. 1 januari 2002.)

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)