Riksrevisionsverkets (RRV) generaldirektör Inga-Britt Ahlenius har fått uppdraget att leda arbetet med att utveckla gemensamma standarder för all statlig finansiell revision i FN:s medlemsstater.

Uppdraget kommer från INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) med medlemmar i mer än 170 länder. Sverige är ordförandeland i dess Auditing Standards Committee och det är från den plattformen Ahlenius nu ska leda arbetet.

Det här är ett mycket omfattande uppdrag som kräver betydande insatser både från RRV och ett stort antal medlemsländer under de närmaste åren, säger Inga-Britt Ahlenius. Det kommer också att stärka förtroendet den statliga revisionen och den offentliga verksamheten i medlemsländerna.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist