Innehåll

Balans nr 11 2002

Noteringar: Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn

För första gången har i år ordnats en tävling om den bästa årsredovisningen inom den s.k. ideella sektorn. Segrade gjorde Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Den ideella sektorn omfattar ca 150 000 ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Där finns ca 125 000 anställda och dessutom utförs ideellt arbete motsvarande närmare 300 000 heltidstjänster.

Priset utdelades vid seminariet Ideellt Forum i Stockholm i början av november. Det är FöreningsSparbanken och Öhrlings PricewaterhouseCoopers som tagit initiativet till både tävlingen och seminariet, som premiäråret samlade ca 140 deltagare.

Bengt Westerberg, tidigare fp-politiker, nu bl.a. ordförande i Svenska Friidrottsförbundet var både ordförande i tävlingsjuryn och moderator vid seminariet. Han betonade i sin inledning att det inom den ideella sektorn är viktigt med goda förebilder, även när det gäller redovisningen av verksamheten utåt och inåt.

– Jag blev mycket imponerad av den verksamhet jag lärde mig om i de årsredovisningar som skickades in till tävlingen, säger Eva Törning, redovisningsspecialist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ledamot i juryn.

Två hedersomnämnanden delades också ut. De gick till Barncancerfonden och till Rädda Barnen.

Juryns motivering till valet av segrare i årets pristävling:

”Den enskilde medlemmen i Byggnads som läser årsredovisningen får en klar bild av vad hans fackförbund har gjort för honom. Den är skriven på ett utmärkt språk, särskilt i den inledande översikten. Mål och uppnådda resultat, både positiva och negativa, redovisas på ett tydligt sätt. Texten kompletteras föredömligt av bilder på glada medlemmar och lättbegripliga diagram. Medlemmarnas och de förtroendevaldas betydelse för verksamheten framhålls på ett positivt sätt. Ett antal citat av mer eller mindre kända personer piggar upp årsredovisningen. Årsredovisningen ger också läsare utanför förbundet en god inblick i Byggnads historia och aktuella verksamhet.”

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...