Innehåll

Balans nr 11 2002

Noteringar: Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn

För första gången har i år ordnats en tävling om den bästa årsredovisningen inom den s.k. ideella sektorn. Segrade gjorde Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Den ideella sektorn omfattar ca 150 000 ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Där finns ca 125 000 anställda och dessutom utförs ideellt arbete motsvarande närmare 300 000 heltidstjänster.

Priset utdelades vid seminariet Ideellt Forum i Stockholm i början av november. Det är FöreningsSparbanken och Öhrlings PricewaterhouseCoopers som tagit initiativet till både tävlingen och seminariet, som premiäråret samlade ca 140 deltagare.

Bengt Westerberg, tidigare fp-politiker, nu bl.a. ordförande i Svenska Friidrottsförbundet var både ordförande i tävlingsjuryn och moderator vid seminariet. Han betonade i sin inledning att det inom den ideella sektorn är viktigt med goda förebilder, även när det gäller redovisningen av verksamheten utåt och inåt.

– Jag blev mycket imponerad av den verksamhet jag lärde mig om i de årsredovisningar som skickades in till tävlingen, säger Eva Törning, redovisningsspecialist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ledamot i juryn.

Två hedersomnämnanden delades också ut. De gick till Barncancerfonden och till Rädda Barnen.

Juryns motivering till valet av segrare i årets pristävling:

”Den enskilde medlemmen i Byggnads som läser årsredovisningen får en klar bild av vad hans fackförbund har gjort för honom. Den är skriven på ett utmärkt språk, särskilt i den inledande översikten. Mål och uppnådda resultat, både positiva och negativa, redovisas på ett tydligt sätt. Texten kompletteras föredömligt av bilder på glada medlemmar och lättbegripliga diagram. Medlemmarnas och de förtroendevaldas betydelse för verksamheten framhålls på ett positivt sätt. Ett antal citat av mer eller mindre kända personer piggar upp årsredovisningen. Årsredovisningen ger också läsare utanför förbundet en god inblick i Byggnads historia och aktuella verksamhet.”

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist