Innehåll

Balans nr 11 2002

Noteringar: Svenska Revisionsakademin har bildats för att stimulera forskning och debatt

Den nybildade svenska Revisionsakademin ska stimulera och stödja utbildning, forskning och debatt inom revisionsområdet.

– Det handlar om att stimulera långsiktig kompetensutveckling för alla parter, säger professor Jan-Erik Gröjer vid Uppsala universitet som är dess förste ordförande.

Vice ordförande är auktor revisor Åke Danielsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som också är ordförande i FARs revisionskommitté. Han säger:

– Det är ingen tvekan om att Revisionsakademin är en samhällspolitisk fråga.

Alla arton ledamöter hade inte hunnit utses när man presenterade den nya akademin.

De tretton som då fanns på plats är förutom Gröjer och Danielsson:

Inga-Britt Ahlenius, RRV; Olof Arwidi, Lunds universitet; Bino Catasús, Stockholms universitet; Aasmund Eilifsen, Handelshögskolan i Bergen; Liselott Hjort, SEB; Anne Loft, Handelshögskolan i Köpenhamn; Peter Malmqvist, analytiker; Jan Marton, Göteborgs universitet; Bengt Rydén, f.d. börschef; Karin Tengdelius, Svenska Kommunförbundet och Lars Östman, Handelshögskolan i Stockholm.

De fem övriga ledamöterna räknade man med att huvudsakligen kunna hämta från revisionsbranschen. Namnen var dock inte klara när detta nummer av Balans gick i press.

Bildandet av Akademin har blivit än mer aktuellt mot bakgrund av det senaste årets redovisningsskandaler:

– En korrekt finansiell information är en nödvändig förutsättning för en effektiv finansmarknad och därmed för hela samhällskonomin, påpekade Bengt Rydén.

Och Inga-Britt Ahlenius betonade för sin del vikten av samspelet mellan praktiker och forskare:

– Att vara revisor är ett intellektuellt och analytiskt arbete. Forskning i dessa frågor behövs för att stödja professionens utveckling. Därför är det också angeläget med samarbete och erfarenhetsutbyte.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...