Det finns de som menar att införandet av IAS från år 2005 blir en rysare fullt i klass med frågan om datorerna skulle klara millennieskiftet eller införandet av euron. Birgitta Jönsson Lundmark hör inte till domedagsprofeterna, men anser sig ändå ha god anledning att varna företag för att vänta och se. Det kan bli både dyrt och farligt.

Erik Åsbrink berättar om Förtroendekommissionen och dess uppdrag. Han leker med tanken på att en gammaldags modell, med starka ägare, kanske vore en motvikt till det rikligt bonusbelönade tjänstemannastyre som visat sina nackdelar under de senaste åren.

Och Karin Tengdelius från Kommunförbundet skriver om kommunal revision ur ett inifrånperspektiv som ger en ljusare bild än den som förmedlats av andra debattörer.