Make no false accounts! det är det motto som Folkrepubliken Kinas premiärminister Zhu Rongji har fastställt för den nyöppnade handelshögskolan i Shanghai enligt vad han själv, eller snarare hans engelska tolk, berättade när excellensen öppnade den stora revisorskongressen i Hong Kong den 19 november. (Jo, folkrepublikens premiärminister tituleras Hans Excellens i kongressdokumentationen.)

Som etikkodex kan mottot kanske tyckas vara något elementärt, men kongressen hölls i skuggan av de stora amerikanska redovisningsskandalerna, och flera talare återkom med gillande till den enkla uppmaningen under de följande dagarna.

Den första världskongressen för revisorer hölls i S:t Paul 1902, och nu var det dags för den sextonde. Den organiserades av Hong Kong Society of Accountants med International Federation of Accountants (IFAC) som medarrangör. Temat var ”Knowledge-based Economy and the Accountant”. Lokalen var det imponerande kongress- och utställningskomplexet i Wanchai-distriktet i hjärtat av Hong Kong.

Uppgifterna om deltagarantalet varierade, och någon officiell deltagarförteckning fick delegaterna inte, enligt uppgift av säkerhetsskäl. Mellan fyra och fem tusen deltagare hade kongressen nog, och det var en stark dominans av kineser, inte minst från fastlandet. Sedan Hong Kong återlämnades till Kina beskrivs ju Kina som ”ett land, två system”, och det gick inte att ta miste på fastlandskinesernas nyfikenhet på det andra systemet.

Under de tre kongressdagarna hölls tre plenarsessioner, inriktade på den kunskapsbaserade ekonomins möjligheter och utmaningar för professionen, IFAC:s program för att stärka professionen i den kunskapsbaserade ekonomin, och praktiska problem för professionen när den skall nå sin nya identitet. Tre block med sammanlagt tretton olika seminarier gjorde det möjligt för deltagarna att skräddarsy sitt eget kongressinnehåll, och dessutom hölls ett antal ”China Forum” om affärsmöjligheterna i Hong Kong och på fastlandet.

Programmet för en kongress av det här slaget fastställs naturligtvis ett par år i förväg, och det fanns inte så många spår av Enron, WorldCom och förtroendekrisen där. Naturligtvis genomfördes programmet på ett sådant sätt att professionens nya situation belystes, och man får nog säga att det lyckades väl.

Nästa världskongress hålls i Istanbul 2006, och de turkiska delegaterna underhöll den som så önskade med sina planer på ett ännu högre deltagarantal.

Dagarna före kongressen höll IFAC sitt årliga Council-möte. Presidenten Aki Fujinuma från Japan avgick och efterträddes av fransmannen René Ricol med amerikanen Charles (Chuck) Horstman som vicepresident.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Björn Markland (Hong Kong)