Innehåll

Balans nr 12 2002

Fakta om kommunal revision

Det finns 289 kommuner, 1 513 ordinarie revisorer, 1 468 ersättare.

Genomsnittligt antal ordinarie revisorer i kommunerna är 5.

Medelåldern är 58 år – jämfört med 50 år för kommunala politiska uppdrag generellt.

23 % är kvinnor – jämfört med 40 % för kommunala politiska uppdrag generellt.

Partifördelningen mellan revisorerna följer i stort sammansättningen i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Ordföranden i revisionen utses ur oppositionen i 61 % av kommunerna 17,5 % av revisorerna är också fullmäktigeledamöter, vilket är fullt tillåtet – revisorerna granskar inte fullmäktige.

66 % av revisorernas resurser används för anlitande av sakkunniga biträden.

7 kommuner har egna revisionskontor, resten köper tjänster från revisions- och konsultmarknaden.

Revisorernas arbete fördelar sig översiktligt på

– fördjupad verksamhetsrevision 51 %

– redovisningsrevision 30 %

– granskning av intern kontroll i vid bemärkelse 19 %

ur FAKTABAS REVISION

mer information finns på

www.svekom.se/ekonomi/revision

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...