Innehåll

Balans nr 12 2002

Inledning

Text: Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Dagens föredrag är i år aktuellare än någonsin. Med tanke på det som hänt under året undrar många om vi kan lita på ekonomisk information vi får från företagen, sa Kerstin Hessius, VD för Stockholmsbörsen, när hon den 12 november öppnade årets Finforum på Grand Hotel som lockat nästan 200 deltagare.

Kerstin Hessius pekade på att man genom tävlingen ”Bästa årsredovisning” tar fram de goda exemplen.

– Broschyren där man presenterar pristagarna och de företag som fått hedersomnämnande har också en viktig uppgift. Den används ute på företagen, vilket är bra. Det visar att man vill förbättra sig hela tiden.

Finforum är ett samarrangemang mellan Stockholmsbörsen, Sveriges Finansanalytikers Förening SFF, FAR och IREV.