Balans nr 2 2002

FAR-proven fyller 10 år – men i november skrivs det sista provet

1992 införde FAR en obligatorisk revisorsexamen för inval i föreningen. Dessförinnan hade man sedan 1989 haft en frivillig revisorsexamen med en obligatorisk basutbildning.

– Den svenska revisorsutbildningen stod sig gott internationellt, men det var svårt att förklara för utländska kolleger varför vi inte hade något examenskrav för auktorisation, säger FARs generalsekreterare Björn Markland.

I mitten av 1980-talet blev det betydligt svårare än tidigare för byråerna att rekrytera nyexaminerade studenter till revisorsyrket. Dessutom hade man farhågor beträffande ”kvaliteten” på de sökande – man kunde inte längre välja de ”duktigaste”. 1986 gjordes därför en SIFO-undersökning på uppdrag av FAR. (Undersökningen refererades av Margareta Damberg i Balans nr 2/1987.)

– ”Revisor kan man ju alltid bli”, hette det, säger Björn Markland. Och något låg det tyvärr i det.

1989 tog FARs styrelse ett principbeslut att göra den då endast rekommenderade basutbildningen obligatorisk för inval i FAR och att införa en frivillig revisorsexamen.

Med dessa steg kommer FAR-kåren att ytterligare närma sig den internationella gemenskapen” skrev Anders Holm i Balans nr 8–9/1989. Han var då ordförande i FARs utbildningskommitté.

Proven obligatoriska

1992 blev FAR-proven obligatoriska för inval i FAR. Totalt var det tre prov. Det första efter ungefär ett års praktik, det andra efter ungefär tre år och det tredje efter fem år. Dessutom en frivillig muntlig tentamen.

I början var det ett visst ”motstånd” mot proven. Någon ifrågasatte exempelvis om FAR ville begränsa yrkeskåren till en liten exklusiv elit och om FAR ifrågasatte universitets-/högskoleutbildningen, de auktoriserade kollegornas handledning m.m.

– Men vi insåg helt enkelt att Sverige förr eller senare skulle gå med i EU, säger Björn Markland. Då gällde det att ha ett svenskt system inprovat när det blev obligatoriskt.

Proven för svåra?

FAR-proven har under åren varit diskuterade och statistiken efter tre år visade att det bara var ungefär hälften av de som skrev FAR-prov III som klarade det. Balans hade i nr 2/1995 ett tema om FAR-proven ”Är det för svårt att klara FARs tredje prov?”.

– Det kan inte vara rimligt att så få klarar det tredje provet, menade då Gunnar Widhagen som var ordförande i dåvarande examensrådet.

Björn Markland menade ”En del nya revisorer har stora faktakunskaper men de saknar förmågan att se komplexiteten, var problemet ligger och var man som revisor börjar nysta upp det.

Dessutom hade tentanderna bara tre försök på sig att klara provet. Examensrådet hade därför lämnat in ett förslag till FARs styrelse. Förslaget innebar bl.a. att antalet tentamensförsök skulle vara obegränsat. Och FARs styrelse gick på examensrådets linje.

– Om en byrå kostade på en kandidat ett fjärde försök antog styrelsen att det måste finnas goda skäl för det, säger Björn Markland.

Revisorsnämnden

Den 1 juli 1995 tog Revisorsnämnden över efter Kommerskollegium.

Revisorsnämnden fick bl.a. i uppdrag att anordna revisorsexamen för godkännande och auktorisation som revisor. Tidigare hade Kommerskollegium godkänt och auktoriserat revisorer efter formella krav på teori och praktik. Men nu skulle Revisorsnämnden införa två olika examina, utöver de teoretiska formkraven, revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen (för auktorisation).

Hösten 1998 genomfördes det första provtillfället för revisorsexamen i Revisorsnämndens regi. Och under några år har vi nu haft en övergångsperiod med två olika system. Men den 31 december 2002 är övergångsperioden till sin ända. Den 25–26 november 2002 genomförs det sista FAR-prov III.

– Novemberprovet riktar sig dock primärt till personer som underkänts vid det tidigare höstprovet, säger provkommitténs ordförande Einar Björkander.

Har ni märkt av ett ökat intresse för proven i år?

– Ja, det är ett ökat intresse. Och vi tror att förfrågningarna kommer att bli fler både från byråer och de medarbetare som är intressade av att göra proven, säger Einar Björkander.

Innebär FAR-provens upphörande att de revisorer som är auktoriserade enligt äldre regler (och inte gjort FAR-prov III) inte kan bli ledamöter i FAR?

– Naturligtvis måste FARs examensråd utforma lämpliga invalskrav för sådana ledamöter även i framtiden, säger Björn Markland. Men det kanske inte blir en konventionell examen, och inte två gånger om året.

Åsa Johansson

Tre stycken prov III under 2002

Övergångsbestämmelserna när det gäller auktorisation och godkännande som revisor upphör i och med utgången av 2002. Som en serviceåtgärd och i syfte att göra det möjligt för ett så stort antal medarbetare som möjligt att genomföra FAR-proven 2002, har FARs provkommitté beslutat att genomföra tre stycken prov III under året. Revisorsproven kommer att genomföras enligt följande:

 • Prov I – 2002-06-03

 • Prov II – 2002-06-04

 • Prov III – 2002-06-04/05, 2002-10-01/02, 2002-11-25/26

Notera att proven I och II endast ges en gång under året. Prov III i november riktar sig primärt till medarbetare som underkänts vid det tidigare höstprovet. Tiden för rättning och överklagande av novemberprovet är ju mycket kort. Provkommittén har för avsikt att publicera rättningsresultaten senast den 20 december 2002.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...