Innehåll

Balans nr 3 2002

Internationellt: Tyskland behåller US GAAP två år längre än övriga Europa

Det är ungefär 10 år sedan som Daimler-Benz chockade det tyska näringslivet genom att söka en notering på New York-börsen och acceptera att göra en avstämning mellan tyska och amerikanska principer. Dessförinnan hade den tyska regeringen energiskt argumenterat för att tyska och amerikanska principer skulle betraktas som likvärdiga. Tyskland skulle acceptera US GAAP och USA skulle acceptera tyska principer. Det amerikanska SEC vägrade dock och Daimler-Benz blev det företag som bröt isen.

Sedan dess har den tyska attityden mot US GAAP ändrats fundamentalt. Det är Tyskland som genomdrivit att företag som upprättar sina finansiella rapporter på basis av US GAAP skall kunna fortsätta med detta i två år efter det att alla andra europeiska företag gått över till IAS. Vad Tyskland också slagit fast i dagarna är att för de företag som gått över till US GAAP, utgör FAS 142, det vill säga den rekommendation som föreskriver att goodwill inte längre får skrivas av, inget hinder.

Det man kan gissa är att de tyska myndigheterna utgått ifrån vad som sägs i artikel 35 i det 4:e EG-direktivet, nämligen att ”anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall minskas genom värdejusteringar”. Poängen med den nya amerikanska rekommendationen är ju att goodwill inte har en begränsad livslängd eller kanske snarare att livslängden är obestämd. Bedömningen att man kan underlåta avskrivningar på goodwill strider dock uttryckligen mot en annan artikel. I artikel 37.2 sägs nämligen uttryckligen att goodwill skall skrivas av. Normalt är avskrivningsperioden fem år men artikel 37.2 ger medlemsstaterna rätt att tillåta bolag att ”systematiskt skriva av goodwill under en begränsad period som överstiger fem år”. Dessutom kan nämnas att IASB, i diskussionerna om en ändring av goodwillrekommendationen, konstaterat att ett förbud mot löpande avskrivningar strider mot det 4:e direktivet.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...