Förra gången skrev vi om rykten från USA, rykten om stora förändringar. Vi gjorde det med reservationen att Balans är en månadstidning och att en hel del skulle hinna hända innan tidningen kom ut. Så blev det som bekant. Turerna kring Andersen fortsätter även när detta skrivs. Och en månadstidning gör fortsatt klokt i att hålla sig borta från beskrivningar av pågående skeenden.

I detta nummer finns dock annat som på skilda sätt kan kopplas till den aktuella dramatiken. Per Thorell visar att revisionskommittéer nog snart kommer att vara vanliga även i Sverige. Och Kristina Artsberg berättar om ett seminarium, där den kände amerikanske forskaren Stephen Zeff analyserat USA:s förhållningssätt till IAS och till den internationella harmoniseringen.

I artikeln sätter Artsberg för övrigt också in den diskussionen i ett större – och mycket aktuellt – perspektiv: blir det en verklig internationell harmonisering eller kommer USA även på detta område att i stället verka för ”globalisering” på sina egna villkor?