Ernst & Young (som bl.a. sponsrar Kungliga Dramatiska Teatern) låter sina medarbetare genomgå kurser i presentationsteknik. Juristers och revisorers arbete går ibland också ut på att företräda kunder i domstolar och vid avtalsförhandlingar, och det händer att revisorer håller föredrag. Då är det en fördel om man har förmågan att få folk att lyssna. Även mindre karismatiska personer kan ha ordet i sin makt.

Det vet Elin Klinga, 32, som är Dramatenskådespelerska. Vid sidan av arbetet på teatern undervisar hon också bl.a. Ernst & Youngs medarbetare i retorik och presentationsteknik.

Vad är det man lär sig?

Elin Klinga berättar om kurserna i sin loge på Dramaten. I samtalet återkommer hon ofta till hur roligt det är att lära ut egna kunskaper till revisorer:

– Det är väldigt konstruktivt. Jag får så mycket tillbaka. Många vill fortsätta med att gå individuella kurser och lära sig mera, längre fram, berättar hon. Visst är det roligt?

Inledningsvis får revisorerna lära sig att hålla ett personligt anförande. Här handlar det också om att få åhörarna att lyssna:

– Konsten att tala går tillbaka till det antika Grekland, påpekar Elin Klinga. Att hålla tal innebär såväl innehållsmässigt som konstnärligt att lägga upp ett anförande som håller uppe ett intresset rakt igenom.

Artikulationen är härvidlag inte minst viktig.

Elin Klinga lär kursdeltagarna att ”öppna upp”. De får lära sig att bli mer lyhörda inför sig själva och andra. De får lära sig att använda sitt fysiska och mentala jag som instrument. På det här sättet lär hon också ut hur man får syn på egna begränsningar för att kunna tänja på dem.

– Det är viktigt att se den här kursen som strikt yrkesmässig, säger hon, även om den tangerar ens personliga utveckling, i och med att man använder sig själv som instrument.

– Det kan vara svårt att beskriva i ord, men om en person får mer kontakt med sig själv genom min kurs, då kanske den också kan finna en mer yrkesmässig lust i jobbet.

Elin Klinga berättar också hur hennes elever får lära sig att arbeta med den egna koncentrationsförmågan, hur viktigt det är att befinna sig i nuet:

– Vi blir lätt splittrade i dagens uppvarvade samhälle. Därför kan det vara nödvändigt i våra yrken att stärka koncentrationsförmågan.

Ett annat avsnitt handlar om nervositet och hur man hanterar sin egen nervositet när. Nervositet är en stark kraft i sig som kan förvandlas till något konstruktivt, menar Elin Klinga.

Kroppsspråket

Kroppsspråk är ett annat område som tas upp. Det räcker inte med att bara koncentrera sitt intellekt på arbetet. Då arbetar man inte med sin fulla kapacitet. Man går på sparlåga, utan att veta om det. Det är som att stänga av somliga delar av sitt minne:

– Man måste ha kontakt med sin kropp och sina rörelser. Vår egen kropp är ett rikt sammansatt och komplext system. All erfarenhet visar att en människa blir både klokare och mentalt yngre, om man vågar bejaka sin lust och sin fysiska person, hävdar Elin Klinga vidare.

Det gäller att kapitalisera de livsinsikter man får på vägen och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds, tack vare dem:

– Egentligen handlar det om mod, om att våga gå inåt. Vågar man ta kontakt inåt och forma sitt eget mod, då kan man utveckla sig själv i nya stordåd.

Kan man uppnå en ärligare kontakt med sig själv blir också kontakten med omgivningen bättre. Men det krävs tid, ensamhet och fokus både inåt och utåt.

– På mina kurser propagerar jag för kommunikation med sig själv och andra – istället för att behaga och vara till lags. Och jag märker att budskapet går hem. Jag har haft personliga samtal med mina elever efter kursen. De har beskrivit den som ett första möte med sig själva.

– Sådana samtal gör mig överlycklig. Jag kommer att gå vidare i den här delen av mitt arbete. Det här ger mig mycket också, slutar Elin Klinga.

Så här kommenterar Teresa Palmquist, marknadsdirektör hos Ernst & Young, företagets kultursponsring:

– Vi vill att våra medarbetare ska uppleva en balans i livet mellan arbete och fritid. Att sponsra Dramaten innebär att våra medarbetare får ta del av en levande kultur och en meningsfull fritid.

– Dessutom tycker vi att Ernst & Young och Dramaten delar vissa värden, som kvalitet, kompetens och mångfald. Så vi hoppas att Dramaten fortsätter att berika svenskt kulturliv. Svensk teater ger så mycket tillbaka – i det här fallet till våra medarbetare!

Medverkande denna månad: Christina Berthold, Bengt Holmquist