Innehåll

Balans nr 4 2002

Internationellt: The FASB Report

I det senaste numret av FASB:s nyhetsbrev kommenterar en ledande finansanalytiker företagens användning av nyckeltal baserade på pro forma redovisningar. Pro forma redovisning är inget nytt. Vad som är intressant är att skillnaden mellan det redovisade resultatet enligt resultaträkningen och resultatet enligt pro forma redovisningen ökat dramatiskt de senaste åren. Möjliga orsaker till skillnaden är enligt artikeln:

1) att företag vill dölja förluster under perioden

2) att man vill redovisa mer ”riktiga” vinster än de som kommer fram enligt konservativa, amerikanska redovisningsprinciper eller

3) en strävan att redovisa en vinst som motsvarar de förväntningar som finns på kapitalmarknaden.

I artikeln ges några exempel: General Motors redovisade vinst uppgår till -41 cent per aktie jämfört med pro forma resultatet på +85. För Honeywell är siffrorna -38 respektive +44 och så vidare.

En artikel i Financial Times från den 8/4 är inne på samma tema. FT citerar en anställd på Dresdner Bank enligt vilken den redovisade vinsten för 100 företag på Nasdaq-listan uppgick till en förlust på 68 miljarder USD jämfört med en pro forma vinst på 32 miljarder.

I FASB-artikeln sägs att FASB för närvarande undersöker vad som utgör ”best practice” inom området och att FASB så småningom kommer att lägga fram förslag på hur pro forma siffror skall presenteras. Här arbetar man tillsammans med SEC. SEC har sålunda krävt att företag som presenterar pro forma siffror skall vara tydligare på att förklara hur de beräknats och att det tydligt skall framgå vilka kostnader och vilka transaktioner som utlämnats. SEC har också formellt kritiserat ett företag, TrumpHotels, för en oklar redovisning. Enligt SEC hade företaget gett en felaktig bild av resultatet genom att i rörelseresultatet utelämna en engångskostnad på 81 MUSD i sin pro forma redovisning för Q3 1999 samtidigt som man inkluderade en engångsvinst på 17 MUSD.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...