Innehåll

Balans nr 4 2002

Internationellt: The FASB Report

I det senaste numret av FASB:s nyhetsbrev kommenterar en ledande finansanalytiker företagens användning av nyckeltal baserade på pro forma redovisningar. Pro forma redovisning är inget nytt. Vad som är intressant är att skillnaden mellan det redovisade resultatet enligt resultaträkningen och resultatet enligt pro forma redovisningen ökat dramatiskt de senaste åren. Möjliga orsaker till skillnaden är enligt artikeln:

1) att företag vill dölja förluster under perioden

2) att man vill redovisa mer ”riktiga” vinster än de som kommer fram enligt konservativa, amerikanska redovisningsprinciper eller

3) en strävan att redovisa en vinst som motsvarar de förväntningar som finns på kapitalmarknaden.

I artikeln ges några exempel: General Motors redovisade vinst uppgår till -41 cent per aktie jämfört med pro forma resultatet på +85. För Honeywell är siffrorna -38 respektive +44 och så vidare.

En artikel i Financial Times från den 8/4 är inne på samma tema. FT citerar en anställd på Dresdner Bank enligt vilken den redovisade vinsten för 100 företag på Nasdaq-listan uppgick till en förlust på 68 miljarder USD jämfört med en pro forma vinst på 32 miljarder.

I FASB-artikeln sägs att FASB för närvarande undersöker vad som utgör ”best practice” inom området och att FASB så småningom kommer att lägga fram förslag på hur pro forma siffror skall presenteras. Här arbetar man tillsammans med SEC. SEC har sålunda krävt att företag som presenterar pro forma siffror skall vara tydligare på att förklara hur de beräknats och att det tydligt skall framgå vilka kostnader och vilka transaktioner som utlämnats. SEC har också formellt kritiserat ett företag, TrumpHotels, för en oklar redovisning. Enligt SEC hade företaget gett en felaktig bild av resultatet genom att i rörelseresultatet utelämna en engångskostnad på 81 MUSD i sin pro forma redovisning för Q3 1999 samtidigt som man inkluderade en engångsvinst på 17 MUSD.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...