Innehåll

Balans nr 5 2002

Språk & ospråk: Dags för en medveten språkpolitik

Bör språkpolitik vara ett eget politikområde i sverige? Kommittén för svenska språket anser det. Varför är då språket inte längre en självklarhet i vårt land? Jo, språksituationen har förändrats, menar kommittén.

Efter att ha läst förslagen i betänkandet Mål i mun är man beredd att hålla med. Vem förstod för bara något decennium sedan att MBL skulle behöva kompletteras med regler om att förhandlingsunderlag ska finnas på svenska? Vem trodde att man skulle behöva regler om att svenska myndigheter ska ha namn och e-postadresser på svenska?

Engelskan har fått en allt starkare ställning internationellt och därmed blivit ett allt viktigare språk också hos oss. Sverige har blivit ett alltmer mångspråkigt land, och vi har numera fem nationella minoritetsspråk. Och kraven på att kunna kommunicera i både tal och skrift har ökat generellt.

Mål i mun heter alltså kommitténs betänkande. Titeln markerar språkets betydelse för demokratin. Makten i sina olika former utövas i hög grad genom språket, stod det i direktiven. Kommittén utgår ifrån att

 • svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk

 • den offentliga svenskan ska vara korrekt och välfungerande

 • alla ska ha rätt till svenska, modersmål och främmande språk.

Kommitténs handlingsprogram täcker allt från språkundervisning och forskning till språkteknologi, från språkvård och terminologiarbete till språkskydd för konsumenter och arbetstagare. Språket betyder alltså mer än man anat.

Språkteknologin påverkar villkoren för att skriva texter men också möjligheterna att utveckla skrivstöd i olika former. Kommittén menar att det finns mycket att göra här: studera datorkulturens effekter på språket, kvalitetsmärka språkstödsprogram och andra program av språkligt intresse, ta fram maskinöversättning för svenska. Maskinöversättning kan få stor betydelse, inte minst som ett medel för att motverka att vi slutar att använda svenskan på olika områden. Kan vi kanske till och med återta förlorade domäner?

En ny myndighet, Statens språkråd, kommer att se dagens ljus om kommittén får som den vill. Rådet ska i så fall finansieras med medel från andra politikområden: effektiv statsförvaltning, demokrati, IT, tele och post, integration, minoritetspolitik, utbildning, forskning och näringspolitik.

Kommittén lägger förslag till en lag om svenska språket. Det som ska lagregleras är svenska språkets status, inte dess grammatik och lexikon. Statusen ska också hävdas på andra sätt: språklig medvetenhet, attitydpåverkan, debatt. Men man betonar att ambitionen att främja svenskans ställning inte ska uppfattas som att man vill ge svenskan en monopolställning. Svenskan ska samspela med andra språk!

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...