När vi tog fram en precis femton år gammal Balans (nr 6–7/87) för kunna illustrera Inge Wennbergs intervjuer om revisionskommittéer med ett faksimil från förra gången det begav sig, var det svårt att inte notera omslagsrubriken:

Het debatt i USA

EKOBROTT

– revisors ansvar

Det är Birgitta Jönsson Lundmark, flitig Balansmedarbetare genom åren, som berättar om en pågående debatt i USA, drygt fjorton år före Enronavslöjandet. Hon avslutar med att citera en representant för en senatskommitté som tittar på revisorns ansvar vid olika typer av ekonomisk brottslighet:

Dingell won’t take the spotlight off the profession until he sees better results.” Den som följde den amerikanska debatten i höstas och då såg vad alla yrvakna kongressmän hade att säga om revision och redovisning känner lätt igen sig i retoriken.

Så till något helt annat: Det blev tyvärr ett par saker att korrigera i förra numret. IFRIC heter naturligtvis IASBs nya akutgrupp, inget annat. I diagrammet på sidan 23 ska B och C byta plats (som den uppmärksamme läsaren lätt förstår, det står rätt i texten). Och på grund av ett sent fel i den tekniska processen kom ett par rader i skarven mellan sidorna 25–26 att upprepas.

Vi ber om ursäkt.