Innehåll

Balans nr 6–7 2002

Revisionskommittéer: Debatten har pågått i många år – och vad tycker man i dag?

En arbetsgrupp inom en bolagsstyrelse med ett särskilt ansvar för kontrollen av riskhanteringen och den finansiella rapporteringen – det är en ungefärlig beskrivning av en revisionskommitté.

Företeelsen revisionskommitté har amerikansk förebild. I Sverige började tankarna på revisionskommittéer stötas och blötas för närmare trettio år sedan.

Men först nu börjar det lossna. Revisionskommittéerna tycks vara på väg mot ett genombrott – i och med att flera riktigt stora börsbolag tagit upp idén.

I Balans nr 4/02 berättade professor Per Thorell om förekomsten av revisionskommittéer i svenska börsbolag. Hösten 2001 hittade han fjorton svenska och sju utländska bolag på Stockholmsbörsen som har sådana kommittéer. Sedan dess har ytterligare några tillkommit.

Så revisionskommittéerna har framtiden för sig – eller...?

Vi har talat med Gunnar Widhagen, auktoriserad revisor, som var med i debatten om revisionskommittéer redan på sjuttiotalet. Han har definitivt ändrat sin tidigare negativa uppfattning.

Vi har också talat med Tor Marthin, ansvarig för kapitalförvaltningen hos en stor institutionell placerare. Han är måttligt intresserad av revisionskommittéer. De utgör en betydligt mindre viktig fråga än att få ordning på redovisningen. Kraven på redovisningen ökar. Det blir fler frågor på bolagsstämmorna. Och mer elände när märkliga saker upptäcks. Då är frågan om revisionskommittéer eller inte knappast särskilt avgörande.

Vi har även intervjuat Clas Reuterskiöld med styrelse- och i några fall revisionskommittéerfarenhet från Ericsson, Industrivärden, Sandvik, SCA, Skandia, Skanska och SSAB. Han ser ännu inte något som kan kallas svensk praxis för arbete i revisionskommittéer. I Sverige söker vi fortfarande efter formerna för arbetet.

Vi ska kanske också påminna om Per Thorells ord i hans artikel i Balans nr 4/02. Han bedömer att revisionskommittéerna har kommit för att stanna och att utvecklingen nu kommer att gå snabbt. Han ser nästan bara fördelar med det – revisionskommittéer är en nödvändighet i den internationella ägarmiljö där företagen nu arbetar.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...