Den 1 mars förra året startade nya FAR. Sedan dess har det hänt mycket i branschen – men i efterhand kan man kanske konstatera att nyordningen inte kom vid den optimala tidpunkten. Byråerna har haft mycket annat att tänka på och processen med att få in de nya ledamöterna har gått långsammare än väntat.

Flera byråer har under senare år knoppat av konsultavdelningar, och det lämpliga i att erbjuda konsulttjänster till revisionsklienter har ifrågasatts. Efter Andersens sammanbrott i samband med Enronskandalen har branschen dessutom delvis strukturerats om.

Inget av detta har direkt bidragit till den kraftigt ökade tillströmning av specialister och godkända revisorer från storbyråer som FAR hade hoppats på.

En fråga om timing”

– Det är bara en fråga om timing. Det är många som just nu befinner sig i processen att gå med i föreningen, kommenterar FARs ordförande Mats Fredricson.

Men visst har FAR fått fler ledamöter. Efter räkenskapsåret slut, alltså nu i början av september, hade föreningen 2115 ledamöter, vilket är omkring 130 mer än ett drygt år tidigare. Eftersom ungefär lika många auktoriserade revisorer lämnat FAR under året, i en del fall p.g.a. att femårsgränsen för den nya kvalitetskontrollen gick ut, är bruttoökningen betydligt större.

Av dagens ledamöter är 1975 auktoriserade revisorer, dvs. ungefär lika många som FAR hade ledamöter våren 2001. Dessutom har FAR i dag 113 godkända revisorer, huvudsakligen från de stora byråerna, och 27 kvalificerade specialister av olika slag bland ledamöterna. Det betyder drygt fem procent godkända revisorer och drygt en procent specialister, siffror som ju ligger en bra bit från de mål som angavs tidigare, då man i olika sammanhang talade om – och även budgeterade för – 1000–1200 nya ledamöter.

Sammantaget torde det här betyda att diskussionen kring föreningens ekonomi och avgifter kommer att bli intensivare än vanligt på årsstämman i november. Även om en del av bortfallet på intäktssidan motverkas av att föreningen inte behövt utöka kansliet så som det förutsattes i budgeten.

Ändå inte så dåligt”

– En nettoökning på 130 ledamöter är ändå inte så dåligt. Och med ett drygt hundratal godkända revisorer har ju FAR redan tagit marknadsandelar. Och specialisterna kommer, menar Mats Fredricson.

I statistiken kan man dessutom se att var fjärde ledamot är kvinna (24,92 procent), men att andelen varierar kraftigt. I t.ex. Småland är det bara 14 procent av ledamöterna som är kvinnor, i Stockholm är det 29 procent.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist