Balans nr 8–9 2002

Noteringar: Trögare än väntat för FAR att värva nya ledamöter

Den 1 mars förra året startade nya FAR. Sedan dess har det hänt mycket i branschen – men i efterhand kan man kanske konstatera att nyordningen inte kom vid den optimala tidpunkten. Byråerna har haft mycket annat att tänka på och processen med att få in de nya ledamöterna har gått långsammare än väntat.

Flera byråer har under senare år knoppat av konsultavdelningar, och det lämpliga i att erbjuda konsulttjänster till revisionsklienter har ifrågasatts. Efter Andersens sammanbrott i samband med Enronskandalen har branschen dessutom delvis strukturerats om.

Inget av detta har direkt bidragit till den kraftigt ökade tillströmning av specialister och godkända revisorer från storbyråer som FAR hade hoppats på.

En fråga om timing”

– Det är bara en fråga om timing. Det är många som just nu befinner sig i processen att gå med i föreningen, kommenterar FARs ordförande Mats Fredricson.

Men visst har FAR fått fler ledamöter. Efter räkenskapsåret slut, alltså nu i början av september, hade föreningen 2115 ledamöter, vilket är omkring 130 mer än ett drygt år tidigare. Eftersom ungefär lika många auktoriserade revisorer lämnat FAR under året, i en del fall p.g.a. att femårsgränsen för den nya kvalitetskontrollen gick ut, är bruttoökningen betydligt större.

Av dagens ledamöter är 1975 auktoriserade revisorer, dvs. ungefär lika många som FAR hade ledamöter våren 2001. Dessutom har FAR i dag 113 godkända revisorer, huvudsakligen från de stora byråerna, och 27 kvalificerade specialister av olika slag bland ledamöterna. Det betyder drygt fem procent godkända revisorer och drygt en procent specialister, siffror som ju ligger en bra bit från de mål som angavs tidigare, då man i olika sammanhang talade om – och även budgeterade för – 1000–1200 nya ledamöter.

Sammantaget torde det här betyda att diskussionen kring föreningens ekonomi och avgifter kommer att bli intensivare än vanligt på årsstämman i november. Även om en del av bortfallet på intäktssidan motverkas av att föreningen inte behövt utöka kansliet så som det förutsattes i budgeten.

Ändå inte så dåligt”

– En nettoökning på 130 ledamöter är ändå inte så dåligt. Och med ett drygt hundratal godkända revisorer har ju FAR redan tagit marknadsandelar. Och specialisterna kommer, menar Mats Fredricson.

I statistiken kan man dessutom se att var fjärde ledamot är kvinna (24,92 procent), men att andelen varierar kraftigt. I t.ex. Småland är det bara 14 procent av ledamöterna som är kvinnor, i Stockholm är det 29 procent.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...