Vi har under sommaren kunnat läsa om hur de amerikanska finansskandalerna tvingat fram lagstiftning, utredningar och nya myndigheter, främst i USA, men även i Sverige.

Nu har även tyskarna bestämt sig för att förbättra skyddet för investerare, något som inte tidigare alltid varit ledstjärnan i det tyska regelverket. Så ska även styrelse och direktörer, inte bara företaget, nu kunna hållas ansvariga.

Bland annat har finansminister Hans Eichel meddelat betydligt ökade befogenheter och resurser för den relativt nya tillsynsmyndigheten Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

I Tyskland har man haft en del inhemska finansskandaler på senare år, bl.a. i Bankgesellschaft Berlin.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist