FAR nominerade föregående år kandidater till det europeiska priset för Bästa miljöredovisning och bästa hållbarhetsredovisning. SAS vann förstapriset i kategorin Bästa miljöredovisning. Detta har tidigare rapporterats i bl.a. Balans nr 12/2001 och 5/2002.

FAR skall även i år nominera kandidater till European Sustainability Reporting Awards (tidigare European Environmental

I tävlingen ingår fyra olika kategorier:

  • Best Environmental report

  • Best First-timer report

  • Best Sustainability report

  • Best SME report

Inom FARs ram kommer ingen separat tävling att arrangeras utan FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling kommer att besluta om vilka kandidater som skall nomineras i de olika kategorierna. Även om FARs samrådsgrupp känner till de flesta företag som kan bli aktuella för deltagande, uppmanas företagen själva och/eller deras revisorer att sända in redovisningar.

Gruppen ser det som särskilt angeläget att företag inom SME dvs. de mindre och medelstora företagen kommer in med redovisningar.

Ganska bråttom!

Tidsplanen är relativt kort. Nominerade kandidater skall vara inne hos ESRA före utgången av november och samrådsgruppen behöver tid för utvärdering dessförinnan. Samrådsgruppen behöver därför få in redovisningar för 2001 till FARs kansli senast 21 oktober 2002.

Gunnar Abrahamsson Ordförande i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling