Balans nr 8–9 2002

Noteringar: Dags igen för nominering till bästa redovisning inom miljö och hållbar utveckling

FAR nominerade föregående år kandidater till det europeiska priset för Bästa miljöredovisning och bästa hållbarhetsredovisning. SAS vann förstapriset i kategorin Bästa miljöredovisning. Detta har tidigare rapporterats i bl.a. Balans nr 12/2001 och 5/2002.

FAR skall även i år nominera kandidater till European Sustainability Reporting Awards (tidigare European Environmental

I tävlingen ingår fyra olika kategorier:

  • Best Environmental report

  • Best First-timer report

  • Best Sustainability report

  • Best SME report

Inom FARs ram kommer ingen separat tävling att arrangeras utan FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling kommer att besluta om vilka kandidater som skall nomineras i de olika kategorierna. Även om FARs samrådsgrupp känner till de flesta företag som kan bli aktuella för deltagande, uppmanas företagen själva och/eller deras revisorer att sända in redovisningar.

Gruppen ser det som särskilt angeläget att företag inom SME dvs. de mindre och medelstora företagen kommer in med redovisningar.

Ganska bråttom!

Tidsplanen är relativt kort. Nominerade kandidater skall vara inne hos ESRA före utgången av november och samrådsgruppen behöver tid för utvärdering dessförinnan. Samrådsgruppen behöver därför få in redovisningar för 2001 till FARs kansli senast 21 oktober 2002.

Gunnar Abrahamsson Ordförande i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...