Innehåll

Balans nr 8–9 2002

Noteringar: Farmen förlorade om pengarna

I Balans nr 6–7 2002, ”Revision av bostadsrättsföreningar”, kräver avsnittet om Farmen i Täby (sid 37–39) ett förtydligande. HD-domen gav Farmen rätt i principfrågor, men hovrättens dom fastställdes i den ekonomiska delen. Medel fanns dock reserverade och deponerade. Dessutom är månadsavgiften för en normaltrea ca 3 000 kronor.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist