Det var i mars som Joe Berardino inte längre kunde vara kvar som chef för Andersen. Sedan dess står han alltså utanför den bransch där han tillbringat sitt yrkesverksamma liv.

När han ett par månader senare kom till Kalifornien för att hålla ett föredrag mötte han sin bild i lokaltidningen med bildtexten: ”Varför skulle du lyssna på den här mannen?

Historien berättas i Business Week som också citerar några reformförslag som Berardino presenterade på ett seminarium vid Stanford University.

Det är inte många som lyssnar på Berardino. Enligt arrangörerna av seminariet var de flesta skeptiska och misstänksamheten mot alla som varit ansvariga för Andersen var påtaglig.

Jakt på syndabockar

Berardino är pessimist och tror att jakten på syndabockar kommer att dominera debatten under lång tid.

Den förre Andersenchefen har haft en unik överblick över krisen. Några menar att hans förslag därfär kanske ändå är värda att ta på allvar, även om hans trovärdighet f.n. är noll.

Hans fyra viktigaste förslag:

  • I stället för att bara godkänna eller underkänna räkenskaper borde revisorerna få dela ut någon sorts graderade betyg. Det skulle ge revisorerna mer styrka gentemot kunderna och även göra det möjligt för marknaden att belöna dem som har höga betyg och sätta rabatt på dem som är sämre.

  • Styrelsen ska ägna mer tid åt riskhantering än att i efterhand verifiera räkenskaper. Den viktigaste frågan är: Vilka är de största risker som hotar företaget och vad gör ledningen åt dem?

  • Rapporteringen måste ändras. Den bör inte vara ett system med regler, kryphål och juridiska finter. I stället borde även USA tillämpa ett principstyrt system som IAS.

  • Det borde vara obligatoriskt för revisionsbyråer att ha utomstående personer i styrelsen, så att inte systemet med partnerskap leder till isolering och inavel.

(Källa: Business Week, 12 augusti 2002)

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist