Balans nr 8–9 2002

Revisionsnyheter: IAASB – Ny standard för revision av verkligt värde

Den internationella revisionskommittén IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) publicerade i början av augusti 2002 en ny standard för revisionen av poster upptagna till verkligt värde (ISA 545 ”Auditing Fair Value Measurements and Disclosures”, jfr Balans nr 11/2001).

Standarden behandlar revisorns överväganden och granskning när det gäller värderingen, mätningen och presentationen av samt upplysningen om tillgångar, skulder och delar av eget kapital som redovisas till verkligt värde i en årsredovisning.

Pågående projekt

Bland IAASB:s pågående projekt kan följande nämnas.

Kvalitetskontroll (Quality Control for Audit Work)

Den nuvarande standarden ISA 220 omarbetas och kommer att delas upp i två standarder, en för kvalitetskontrollen i revisionsföretaget som sådant och en för kvalitetskontrollen i det enskilda uppdraget. Det är f.n. oklart när remissförfarandet inleds.

Revisionsriskmodell (Audit Risk Model)

IAASB arbetar med tre nya standarder som tar ett nytt och samlat grepp på revisionsrisken. En standard behandlar att inhämta förståelse av företaget och dess verksamhet samt att bedöma risken för väsentliga felaktigheter medan de två andra tar upp revisorns åtgärder med anledning av de risker som identifierats respektive att skaffa revisionsbevis. IAASB kommer särskilt att uppmärksamma standardernas tillämpning vid revisionen av små företag. Utkast för remissbehandling beräknas bli publicerade efter IAASB:s sammanträde i slutet av september 2002. De nya standarderna kommer att ersätta nuvarande ISA 310, 400 och 500 samt innebära större ändringar i ISA 300, 402, 520, 530 och 540 och mindre ändringar i ISA 301, 505, 550, 560, 570 och 610.

Bestyrkande med medelhög säkerhet (Moderate Assurance)

Kommittén arbetar också med att infoga ett avsnitt i nuvarande ISAE 100 ”Assurance Engagements” alternativt ge ut en separat standard som behandlar bestyrkande med medelhög säkerhet. Arbetet är komplicerat och kommittén diskuterar bl.a. hur slutsatsen i ett bestyrkande med medelhög säkerhet skall uttryckas i en rapport från revisorn. Ett utkast för remissbehandling beräknas bli offentliggjort i december 2002.

Läs mer om IAASB:s arbete på <http://www.iaasb.org>

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...