Innehåll

Balans nr 1 2003

Noteringar: De blir FARs (och Sveriges) kandidater i europamästerskapen i hållbarhetsredovisning

Den 11 december samlades representanter för de svenska företag som nominerats till kandidater i den europeiska tävlingen om bästa hållbarhetsredovisning till en ceremoni på FARs kansli.

Det är andra året som FAR är med och nominerar till ESRA (European Sustainability Reporting Awards). Nytt deltagarland i år är Spanien. Tävlingen hålls för sjunde gången och i år blir det svenska representanter i alla klasser:

  • Bästa hållbarhetsredovisning: Swedish Meats

  • Bästa miljöredovisning: SCA

  • Bästa first-timer: Atlas Copco

  • Bästa SME (små och medelstora företag): Recip

Det är FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling som valt ut de svenska kandidaterna. Och det var gruppens ordförande Gunnar Abrahamson, Deloitte & Touche som inledde med att peka på en del tendenser.

– Vi ser i Sverige att det blir vanligare att integrera miljöredovisningen med den vanliga lagstadgade finansiella informationen, sa han.

Den svenska modellen skiljer sig en del från övriga Europa. I t.ex. Storbritannien är det betydligt vanligare att storföretagen ger ut en separat miljöredovisning än vad det är i Sverige.

Det återstår att se om de svenska företag som trots allt gör sådan redovisning hänger med i den internationella utvecklingen. Först ska det nu väljas ut tre finalister inom varje klass bland deltagarna från 16 länder. Den europeiska prisjuryn samlas sedan i februari för att ta utse vinnarna.

Prisutdelning blir det så i Amsterdam den 11 april.

– Tävlingen har Europakommissionens fulla stöd, påpekade Gunnar Abrahamson. Men några pengar blir det däremot inte inte.

Medverkande denna månad:

Bengt Holmquist

Ur juryns motiveringar:

Swedish Meats har publicerat sin miljö- och etikredovisning enbart på företagets hemsida, vilket innebär att olika intressenter lätt kan erhålla för dem relevant information –- Utöver väldigt mycket kvalitativ information av hög klass innehåller Swedish Meats hållbarhetsredovisning även välutvecklad kvantitativ information. –-

SCA, liksom skogsindustrin som helhet, har lång erfarenhet av att göra miljöredovisningar. Detta märks framför allt i den väl tilltagna och heltäckande redovisningen av miljöfakta såsom produktion, energi, utsläpp och avfall vilket delats upp på de tre affärsområdena. –-

Atlas Copcos hållbarhetsredovisning är den första frivilliga redovisningen företaget publicerar, och framförallt den kvalitativa utformningen är välutvecklad. –- Av redovisningen förstår man att Atlas Copco har en klar, tydlig och långtgående vision för sitt hållbarhetsarbete, vilken stöds av strategier för att nå dithän. –-

–- Recips redovisning inleds med en kortfattad, men heltäckande, beskrivning av företaget och dess verksamhet. Hand i hand med företagsbeskrivningen går den väl utvecklade miljömålsredovisningen, där även måluppfyllelsen redovisas. Dessa båda avsnitt underlättar för läsaren att sätta övrig redovisad information i sitt sammanhang. –-

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...