Den 11 december samlades representanter för de svenska företag som nominerats till kandidater i den europeiska tävlingen om bästa hållbarhetsredovisning till en ceremoni på FARs kansli.

Det är andra året som FAR är med och nominerar till ESRA (European Sustainability Reporting Awards). Nytt deltagarland i år är Spanien. Tävlingen hålls för sjunde gången och i år blir det svenska representanter i alla klasser:

  • Bästa hållbarhetsredovisning: Swedish Meats

  • Bästa miljöredovisning: SCA

  • Bästa first-timer: Atlas Copco

  • Bästa SME (små och medelstora företag): Recip

Det är FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling som valt ut de svenska kandidaterna. Och det var gruppens ordförande Gunnar Abrahamson, Deloitte & Touche som inledde med att peka på en del tendenser.

– Vi ser i Sverige att det blir vanligare att integrera miljöredovisningen med den vanliga lagstadgade finansiella informationen, sa han.

Den svenska modellen skiljer sig en del från övriga Europa. I t.ex. Storbritannien är det betydligt vanligare att storföretagen ger ut en separat miljöredovisning än vad det är i Sverige.

Det återstår att se om de svenska företag som trots allt gör sådan redovisning hänger med i den internationella utvecklingen. Först ska det nu väljas ut tre finalister inom varje klass bland deltagarna från 16 länder. Den europeiska prisjuryn samlas sedan i februari för att ta utse vinnarna.

Prisutdelning blir det så i Amsterdam den 11 april.

– Tävlingen har Europakommissionens fulla stöd, påpekade Gunnar Abrahamson. Men några pengar blir det däremot inte inte.

Medverkande denna månad:

Bengt Holmquist

Ur juryns motiveringar:

Swedish Meats har publicerat sin miljö- och etikredovisning enbart på företagets hemsida, vilket innebär att olika intressenter lätt kan erhålla för dem relevant information –- Utöver väldigt mycket kvalitativ information av hög klass innehåller Swedish Meats hållbarhetsredovisning även välutvecklad kvantitativ information. –-

SCA, liksom skogsindustrin som helhet, har lång erfarenhet av att göra miljöredovisningar. Detta märks framför allt i den väl tilltagna och heltäckande redovisningen av miljöfakta såsom produktion, energi, utsläpp och avfall vilket delats upp på de tre affärsområdena. –-

Atlas Copcos hållbarhetsredovisning är den första frivilliga redovisningen företaget publicerar, och framförallt den kvalitativa utformningen är välutvecklad. –- Av redovisningen förstår man att Atlas Copco har en klar, tydlig och långtgående vision för sitt hållbarhetsarbete, vilken stöds av strategier för att nå dithän. –-

–- Recips redovisning inleds med en kortfattad, men heltäckande, beskrivning av företaget och dess verksamhet. Hand i hand med företagsbeskrivningen går den väl utvecklade miljömålsredovisningen, där även måluppfyllelsen redovisas. Dessa båda avsnitt underlättar för läsaren att sätta övrig redovisad information i sitt sammanhang. –-