Balans nr 1 2003

Noteringar: Tre nya länder har blivit medlemmar i den europeiska revisorsföreningen FEE

Den europeiska revisorsorganisationen FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) fick tre nya medlemsorganisationer när dess generalförsamling sammanträdde dagarna före jul. Det var nationella föreningar i Bulgarien, Polen och Slovakien som blev invalda.

FEE har nu 41 medlemsföreningar i 29 länder. Dessa i sin tur representerar tillsammans över en halv miljon ledamöter (enskilda revisorer kan inte vara medlemmar, endast organisationer), varav nästan 95 procent finns i EU. Och med det nya invalet har man medlemmar i nio av de tilltänkta nya EU-länderna: Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Samarbete även med Turkiet

Dessutom har man tecknat ett samarbetsavtal med den turkiska revisorsorganisationen Türmob.

Den nytillträdde FEE-ordföranden David Devlin (som efterträtt Göran Tidström) kommenterade utvidgningen så här:

– De nya medlemsföreningarna påminner oss om FEE:s roll i den planerade utvidgningen av den europeiska unionen. Det signalerar tydligt vår vilja att säkra en stark profession i hela Europa och det kommer att fördjupa utbytet och samarbetet med de nya EU-staterna.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...