Den europeiska revisorsorganisationen FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) fick tre nya medlemsorganisationer när dess generalförsamling sammanträdde dagarna före jul. Det var nationella föreningar i Bulgarien, Polen och Slovakien som blev invalda.

FEE har nu 41 medlemsföreningar i 29 länder. Dessa i sin tur representerar tillsammans över en halv miljon ledamöter (enskilda revisorer kan inte vara medlemmar, endast organisationer), varav nästan 95 procent finns i EU. Och med det nya invalet har man medlemmar i nio av de tilltänkta nya EU-länderna: Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Samarbete även med Turkiet

Dessutom har man tecknat ett samarbetsavtal med den turkiska revisorsorganisationen Türmob.

Den nytillträdde FEE-ordföranden David Devlin (som efterträtt Göran Tidström) kommenterade utvidgningen så här:

– De nya medlemsföreningarna påminner oss om FEE:s roll i den planerade utvidgningen av den europeiska unionen. Det signalerar tydligt vår vilja att säkra en stark profession i hela Europa och det kommer att fördjupa utbytet och samarbetet med de nya EU-staterna.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist