I Balans nr 11/2002 presenterades här i Revisionsnyheter IAASB:s remissutkast till tre nya standarder om revisorns riskbedömning och till dem hörande ny text i ISA 200 (RS 200). Beredningen av FARs remissvar pågår i revisionskommittén och alla synpunkter på utkasten är välkomna för att kunna beaktas i denna process (e-postadress enligt ovan).

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Redaktör:

Lars-Gunnar Larsson (lars-gunnar.larsson@far.se)