Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: ”Mycket har hänt under året”

Mycket har hänt under året, men det mesta har hänt i USA. Men det har inneburit badwill även för oss i Europa, sa FARs avgående ordförande Mats Fredricson.

Över hela världen har kombinationen specialister och revisorer ifrågasatts. Dessutom har frågan om central kontroll eller självreglering diskuterats.

– Men FAR har inte dragits in i det negativa, utan FARs varumärke är intakt, menade Mats Fredricson.

Styrelsen uppdaterar löpande organisationens mål och verksamhetsplanen är en stående agendapunkt.

FAR har också under året slutfört arbetet med RS – Revisionsstandard – och en praktisk vägledning av den nya revisorslagen.

– Dessutom har FAR under året lämnat 51 remissyttranden, sa Mats Fredricson när han sammanfattade FARs aktiviteter under året.

Akuellt just nu är bland annat:

– Ett yrkesetiskt råd dit ledamöterna ska kunna vända sig med frågor. Vi tar också ett beslut om en EU-harmonisering av kvalitetskontrollen, på stämman senare under dagen, från 1 januari 2003. Vidare lanseringen av ny revisionsstandard från 2004, obligatorisk IAS från 2005 ...

Av

Bengt Holmquist

och

Åsa Johansson