Den kommitté som fick största utrymmet på FAR-dagen var Etikkommittén. Under verksamhetsåret hade man haft 15 sammanträden (tre gånger så mycket som vanligt) och fick också fler ledamöter.

Det handlade naturligtvis om den nya revisorslagen, de nya yrkesetiska reglernas, ny EG-rekommendation och ny amerikansk lagstiftning. Plus en hel del annat.

Kommitténs ordförande Anders Holm gick igennom vad som hänt och uppdaterade också en del information. Så hade man t.ex. nu med ett avsnitt om de internationella reglernas inverkan på svensk yrkesetik i det FARs nya regelverk.

Han betonade också att det nu återstod att dessa nya principiella lagar och regler måste omvandlas till något som kan hanteras likartat av alla i kåren:

– Vad säger vi? Vad säger domstolarna? Vad säger Revisorsnämnden? Vi ska vara med och påverka men inte försöka ta en ledande roll, det vore övermaga.

Carina Bergman Marcus talade sedan om förhållandet mellan den svenska lagen och dessa internationella regelverk.

– EG, IFAC och lagen, vilket är det som gäller? FAR är med i IFAC och Revisorsnämnden kommer att fästa stor vikt vid EG-rekommendationen.

Hennes svar var att ”allt gäller”, och att det det är klokt att följa det regelverk som strängast i varje läge.

Anders Fält, relativt ny FAR-ledamot och skattespecialist, gick igenom etikreglerna ur specialistperspektiv och sammnfattade:

– Jag tror att en stor del av den traditionella rådgivningen kan fortsätta. Men det är viktigt med integritet och etisk höjd.

Agneta Hjorth var den sista av kommittéledamöterna att tala och hon gick igenom hur de nya reglerna påverkar de små och medelstora företagen. Analysmodellen blir mycket viktig även i de sammanhangen.

FARs generalsekretererare Björn Markland gjorde dessutom en genomgång av den nya amerikanska lagstiftningen under etikseminariet. Hur kan Sarbanes-Oxley Act med sina stränga och bjudande regler till sist komma att påverka situationen i Europa och i Sverige?

Svaren har dröjt medan EU och USA förhandlade. FAR har tillsatt en arbetsgrupp kring audit committees, en av de frågor som blivit mest aktuella.

Av

Bengt Holmquist

och

Åsa Johansson