Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: Kommittérapporter

Småföretagsfrågor

– Småbyråerna har ett problem när det gäller att engagera sig i FAR och det ligger på det finansiella planet, menade Göran Kjellén som är ansvarig för småföretagsfrågor i FARs styrelse (ingen kommitté utan ett bevakningsområde i styrelsen).

Han berättade att FAR arbetar med en utredning om ytterligare hjälpmedel för små byråer, t.ex. manualer för utvecklingssamtal och jämställdhetsplaner.

Göran Kjellén uppmanade också alla att vara aktiva, t.ex. genom hemsidan.

– FAR är branschens främsta företrädare och behöver dina idéer. Hör av dig!

Redovisningskommittén

Carl-Eric Bohlin avgående ordförande i Redovisningskommittén kunde redovisa fem–sex sammanträden och ett 40-tal remissvar plus andra arbetsuppgifter under året.

Men han ägnade sig mest åt en oklar framtid:

– Varför ska t.ex. redovisningskommittén svara på IASB när Redovisningsrådet finns?

Han menade att det fanns en hel del förhållanden i det framtida redovisnings-Sverige som måste sys ihop bättre. Och det finns gott om arbetsuppgifter som någon måste ta hand om: införanddet av IAS år 2005 kommer t.ex. att kräva stora utbildningsinsatser

Skattekommittén

– Vårt arbete är organiserat i tre grupper, sa Bo Ahlstrand, ordförande i FARs skattekommitté. En Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö.

Dessutom träffas hela kommittén tre gånger om året. Under verksamhetsåret har man avgivit 17 remisser, bl.a. har man arbetat med de uppmärksammade 3:12-frågorna som ju varit politiskt brännbart stoff.

Flera frågor har f.ö. handlat om just småföretagsbeskattning, men också t.ex. moms, nya RSV och de komplicerade s.k. CFC-reglerna har varit aktuella.

Utbildningskommittén

– Vi arbetar nära IREV, med idéer om utbildningar samt gör bedömningar, sa kommitténs ordförande Hans Andersson.

Han påtalade det dåliga resultatet på revisorsexamen våren 2002.

– Examen ger full behörighet och då måste provet innehålla komplexa och svåra frågor. Det är inte rimligt att klara efter bara tre års praktik Därför har det efterfrågats test ”på vägen”. Och i dagarna görs det första ”prov 1,5” i IREVs regi.

Nu ligger fokus på utbildning efter godkännande/auktorisation.

– Det är viktigt att se det praktiska arbetet som utbildning. En bred praktisk utbildning är nödvändig, naturligtvis kompletterad med teori.

Av Bengt Holmquist och

Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...