Småföretagsfrågor

– Småbyråerna har ett problem när det gäller att engagera sig i FAR och det ligger på det finansiella planet, menade Göran Kjellén som är ansvarig för småföretagsfrågor i FARs styrelse (ingen kommitté utan ett bevakningsområde i styrelsen).

Han berättade att FAR arbetar med en utredning om ytterligare hjälpmedel för små byråer, t.ex. manualer för utvecklingssamtal och jämställdhetsplaner.

Göran Kjellén uppmanade också alla att vara aktiva, t.ex. genom hemsidan.

– FAR är branschens främsta företrädare och behöver dina idéer. Hör av dig!

Redovisningskommittén

Carl-Eric Bohlin avgående ordförande i Redovisningskommittén kunde redovisa fem–sex sammanträden och ett 40-tal remissvar plus andra arbetsuppgifter under året.

Men han ägnade sig mest åt en oklar framtid:

– Varför ska t.ex. redovisningskommittén svara på IASB när Redovisningsrådet finns?

Han menade att det fanns en hel del förhållanden i det framtida redovisnings-Sverige som måste sys ihop bättre. Och det finns gott om arbetsuppgifter som någon måste ta hand om: införanddet av IAS år 2005 kommer t.ex. att kräva stora utbildningsinsatser

Skattekommittén

– Vårt arbete är organiserat i tre grupper, sa Bo Ahlstrand, ordförande i FARs skattekommitté. En Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö.

Dessutom träffas hela kommittén tre gånger om året. Under verksamhetsåret har man avgivit 17 remisser, bl.a. har man arbetat med de uppmärksammade 3:12-frågorna som ju varit politiskt brännbart stoff.

Flera frågor har f.ö. handlat om just småföretagsbeskattning, men också t.ex. moms, nya RSV och de komplicerade s.k. CFC-reglerna har varit aktuella.

Utbildningskommittén

– Vi arbetar nära IREV, med idéer om utbildningar samt gör bedömningar, sa kommitténs ordförande Hans Andersson.

Han påtalade det dåliga resultatet på revisorsexamen våren 2002.

– Examen ger full behörighet och då måste provet innehålla komplexa och svåra frågor. Det är inte rimligt att klara efter bara tre års praktik Därför har det efterfrågats test ”på vägen”. Och i dagarna görs det första ”prov 1,5” i IREVs regi.

Nu ligger fokus på utbildning efter godkännande/auktorisation.

– Det är viktigt att se det praktiska arbetet som utbildning. En bred praktisk utbildning är nödvändig, naturligtvis kompletterad med teori.

Av Bengt Holmquist och

Åsa Johansson