Redovisningsrådet har hittills gett ut 29 rekommendationer, vilket motsvarar samtliga nu gällande International Accounting Standards (IAS) förutom IAS 29, 30, 39 och 41. Det huvudsakliga skälet till att de sistnämnda IAS-standarderna inte har givits ut i form av rekommendationer är att svensk lagstiftning lagt hinder i vägen för detta.

Från och med år 2005 skall noterade företag upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS direkt, och inte med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsrådet kommer fram till år 2005 att löpande uppdatera utgivna rekommendationer (till följd av lagändringar m.m) för att, så långt det är möjligt, säkerställa att företagen kan redovisa enligt IAS/IFRS.

Ändringar i befintliga rekommendationer offentliggörs på Redovisningsrådets hemsida, <http://www.redovisningsradet.se>. Där återfinns för närvarande ändringar i RR 1:00, RR 4, RR 15, RR 16, RR 17, RR 20 och RR 29. Redovisningsrådet kan även förutse att det kommer att bli ändringar i RR 27 till följd av föreslagna ändringar i årsredovisningslagen i fråga om redovisning av finansiella instrument.

Ulrika Lundström

och

Dennis Svensson , kansliet