Innehåll

Balans nr 11 2003

Noteringar: Ändringar i Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsrådet har hittills gett ut 29 rekommendationer, vilket motsvarar samtliga nu gällande International Accounting Standards (IAS) förutom IAS 29, 30, 39 och 41. Det huvudsakliga skälet till att de sistnämnda IAS-standarderna inte har givits ut i form av rekommendationer är att svensk lagstiftning lagt hinder i vägen för detta.

Från och med år 2005 skall noterade företag upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS direkt, och inte med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsrådet kommer fram till år 2005 att löpande uppdatera utgivna rekommendationer (till följd av lagändringar m.m) för att, så långt det är möjligt, säkerställa att företagen kan redovisa enligt IAS/IFRS.

Ändringar i befintliga rekommendationer offentliggörs på Redovisningsrådets hemsida, <http://www.redovisningsradet.se>. Där återfinns för närvarande ändringar i RR 1:00, RR 4, RR 15, RR 16, RR 17, RR 20 och RR 29. Redovisningsrådet kan även förutse att det kommer att bli ändringar i RR 27 till följd av föreslagna ändringar i årsredovisningslagen i fråga om redovisning av finansiella instrument.

Ulrika Lundström

och

Dennis Svensson , kansliet

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...