Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Efter att ha arbetat i branschen i trettio år, varit auktoriserad revisor i tjugo och varit med i FAR nästan lika länge och nu som suppleant i valberedningen, har jag gjort bl.a. följande reflektion.

Arbetsuppgifterna, branschen och näringslivet har genomgått stora förändringar under dessa år. Tidigare utfördes revisionen efter egna enkla noteringar medan nu skall den utföras efter EU direktiv med oberoende analys och RS med stöd av revisionsprogram osv.

Något som däremot har stått stilla eller gått långsamt är förändringen av antalet kvinnliga ledamöter i FARs styrelse. När jag började i branschen var endast cirka 2 % av FAR-ledamöterna kvinnor och idag år 2003 består organisationen av cirka 29 % kvinnor. I FARs styrelse idag är endast 2 kvinnor av totalt 12 ledamöter. Genom åren har jag träffat många aktiva kvinnliga kollegor, som har varit mycket kompetenta och som mycket väl platsar i styrelsen. Många av dem arbetar i organisationens kommittéer. Som jag ser det är det betydelsefullt för yrkets utveckling att flera kompetenta kvinnor väljs in i FARs styrelse, så att den kvinnliga kompetensen som finns inom organisationen ännu bättre kan tas tillvara.

Jag har framfört på årsstämmor att FARs styrelse skall representeras av flera kvinnor. Jag har uppfattat att detta skall eftersträvas. Varje stämma har möjlighet att ändra på detta.

Som valberedningsarbetet fungerar idag får någon av de större byråerna i uppgift att föreslå en kandidat till valberedningen, varför ett nytt urvalsförfarande är nödvändigt, om det finns någon ambition att ha flera kompetenta kvinnliga ledamöter i FARs styrelse?

Jag skulle hellre se att, kretsarna aktivt och obligatoriskt deltar i urvalsprocessen, för att urvalet skall bli större och rikstäckande. Jag tror att kvinnliga ledamöter då skulle ha större möjlighet att nomineras. Varje krets skall således komma med förslag på kandidater, som sedan valberedningen hade att ta ställning till. Denna möjlighet finns idag men är varken obligatorisk eller etablerad.

Auktor revisor Ingrid Lindh

är verksam vid egen byrå.