Innehåll

Balans nr 12 2003

Inledning

Det är snart dags nu: den nye börjar och den förre slutar. Dan Brännström blir generalsekreterare i FAR och Björn Markland blir pensionär, men verksam på till exempel nordisk nivå även i fortsättningen.

De samtalar med Balans inför skiftet. Och de kommer naturligtvis båda att återkomma i tidningen under 2004.

Så har det varit Finforum. Bortsett från det för revisorerna uppseendeväckande uttalandet av Erik Åsbrink om förtroendeklyftan mot Revisorsnämnden, fanns det ett intressant tema som återkom i flera seminarier och diskussioner: håller redovisningen på att bli alltför flerdimensionell, komplicerad och omfattande, så att den t.o.m. kan komma att motverka sitt eget syfte?

Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg får beröm av Rolf Rundfelt i hans redovisningskrönika. Hon förklarar en komplicerad materia på ett begripligt sätt, menar Rundfelt, som dock inte riktigt förstår vad det är som är så unikt med vår nya pensionslösning.Till sist önskar vi alla våra läsare god jul och gott nytt år. Vi är tillbaka i slutet av januari!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...