Det är snart dags nu: den nye börjar och den förre slutar. Dan Brännström blir generalsekreterare i FAR och Björn Markland blir pensionär, men verksam på till exempel nordisk nivå även i fortsättningen.

De samtalar med Balans inför skiftet. Och de kommer naturligtvis båda att återkomma i tidningen under 2004.

Så har det varit Finforum. Bortsett från det för revisorerna uppseendeväckande uttalandet av Erik Åsbrink om förtroendeklyftan mot Revisorsnämnden, fanns det ett intressant tema som återkom i flera seminarier och diskussioner: håller redovisningen på att bli alltför flerdimensionell, komplicerad och omfattande, så att den t.o.m. kan komma att motverka sitt eget syfte?

Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg får beröm av Rolf Rundfelt i hans redovisningskrönika. Hon förklarar en komplicerad materia på ett begripligt sätt, menar Rundfelt, som dock inte riktigt förstår vad det är som är så unikt med vår nya pensionslösning.Till sist önskar vi alla våra läsare god jul och gott nytt år. Vi är tillbaka i slutet av januari!