Innehåll

Balans nr 12 2003

FARs årstämma 2003: Sista stämman för Margareta Damberg och Björn Markland

Föreningens stämma 2003. Som hölls i samband med FAR-dagen på Operaterrassen i Stockholm 28 november, behövde inte hantera några stora avvikelser eller överraskningar, så som varit fallet under de gångna två åren.

– Utfallet jämfört med budgeten är inte dramatiskt på aggregerad nivå, sa generalsekreterare Björn Markland när han för sista gången hade att kommentera FARs resultat.

Han kompletterade också den tidigare lämnade informationen om Justitiedepartementets PM Några frågor om revision med att berätta om en uppvaktning som en FAR-delegation nyligen gjort hos statssekreterare Dan Eliasson då man diskuterade jävsfrågor och kombiuppdrag.

FAR Förlags VD Margareta Damberg redogjorde också för sista gången för den framgångsrika förlagsverksamheten och IREV-chefen Öistein Nordengen berättade om ett år i lågkonjunkturens skugga men också om framtidsförhoppning och nya signaler om lönsamhet från ägarna.

Inför valet fick den nye vice ordföranden Lars Träff från Ernst & Young i Stockholm presentera sig. Han ersätter sin byråkollega Dan Brännström som ju fr.o.m. årsskiftet blir ny generalsekreterare efter Björn Markland. Även de båda andra nykomlingarna i styrelsen, George Pettersson, KPMG och Thomas Siesing, set, fick presentera sig kortfattat. (Den nya styrelsen återfinns i sin helhet på nästa sida, det nya utseendet på kommittéer och nämnder återfinns på FARs hemsida).

Ny revissorssuppleant efter Ebbe Larsson, som avsagt sig omval, blev Monica Wikström-Söderberg, Gällivare.

Stämman avslutades sedan med att ordföranden Anders Malmeby tackade Margareta Damberg och Björn Markland som i och med årsskiftet går i pension. Avtackningarna fortsatte även på kvällens FAR-bankett i Gyllene salen på Stockholms stadshus. Där fick även årets båda pristagare sina checkar och diplom för bästa artikel i Balans.