Enron, Worldcom m.m. har som kanske aldrig förr satt revisorn och revisionen i debatt- och diskussionsfokus både i Sverige och internationellt. Ett av inläggen i detta sammanhang är en skrift, ”Audit Quality”, utgiven av den engelska revisorsföreningen ICAEW i slutet av 2002.

Skriften riktar sig i första hand till revisorer men avsikten är också att informera olika intressenter om revisionens område, syfte och begränsning. Den säger att revisionskvalitet inte endast är en fråga om att följa regelboken och att ytterligare detaljregler inte nödvändigtvis är till nytta. Man får inte glömma bort att revisionen är ett praktiskt hantverk beroende av människor.

Revisionskvalitet handlar om att yrkespersoner gör riktiga bedömningar i och under svåra och komplicerade omständigheter. Att odla och vidmakthålla den rätta förmågan att använda omdöme och göra bedömningar är varje revisors och revisionsföretags ansvar. Det slås fast att syftet med revisionen är att göra uttalanden på rimlig grund men inte att utfärda något bevis eller någon garanti för att föremålet för uttalandet är helt rätt och utan någon felaktighet.

I decembernumret 2002 av ICAEW:s tidskrift Accountancy (sidan 7) finns en redaktionell kommentar till ”Quality Audit” skriven av Bob Reynolds (”a qualified accountant”) under rubriken ”A devalued currency”. Den ger ett intressant perspektiv på skriftens innehåll.

”Audit Quality” kan beställas hos ICAEW telefon 0044 20 7920 8493.

Auktor revisor

Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.