De sex stora revisionsbyråerna har gjort en ny genomgång av arbetet med att genomföra ett gemensamt globalt redovisningsspråk.

I mer än 90 procent av de undersökta 59 länderna i undersökningen har man för avsikt att införa IFRS, International Financial Reporting Standards.

Undersökningen som heter GAAP Convergence 2002 visar att arbetet mot samordning går framåt – men också på att det kvarstår en hel del hinder för att genomföra IFRS.

Medverkande denna månad: Karin Engblom Fredrikson, Urban Engerstedt och Bengt Holmquist