I förra numret av balans skrev vi att Öhrlings PricewaterhouseCoopers sponsrar en professur på Handelshögskolan i Stockholm. Även Handelshögskolan i Göteborg får en sponsrad professur.

Professuren är på deltid och för en period om tre år (med möjlighet till förlängning) och inriktad på finansiell ekonomi.

– Vi är mycket glada över stödet. Professuren är en viktig förutsättning för att lyckas med den satsning som vi gör inom finansområdet, säger professor Rolf Wolff, rektor på Handelshögskolan.

En av initiativtagarna är Pär Sundaeus, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Göteborg.

– Vi ser det som en möjlighet att stärka den finansiella kompetensen i Göteborg med omnejd och i andra hand även i hela Västsverige. Så kan vi i förlängningen skapa ett kraftfullt finansiellt centrum