Balans nr 4 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:4

Undantag från budplikt (MGA Holding AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av placeringsutredningen Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att en interimslösning införs i Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Financial Action Task Force (FATF) – Amendment of the forty recommendations – Working paper

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has been invited to make comments on the FATF working paper The forty recommendations. FAR would like to make the following comments.

FAR is committed to the work done by IFAC and FEE in matters concerning actions against money laundering. Hence, FAR supports the combat against money laundering in all its forms.

FAR is pleased to notice that FATF has taken into consideration some of the comments made by FEE on 12 September 2002 on the FATF Consultative Paper concerning the review of the FATF Forty Recommendations. FAR supports the further comments and arguments that FEE will provide concerning the FATF working paper.

With regard to Recommendation 14, FAR would like to point out that the combat against money laundering cannot justify measures which would undermine the principle of confidentiality in a way that will impede the possibility to perform an audit according to general accepted auditing standards.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till International Accounting Standards Board

Exposure Draft ED 3 Business Combinations Proposed Amendments to IAS 36 Impairment of Assets Proposed Amendments to IAS 38 Intangible Assets

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has the pleasure to submit the following comments on the above exposure drafts. The answers to the detailed questions in each of the three exposure drafts are annexed to this letter. We would like to specifically draw the Board’s attention to some areas of major concern that we address in our general comments. Our answers to the detailed questions should be read within the context of our general comments.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Technical Director, International Auditing and Assurance Standards Board

Comments to ISAs on Audit Risk

FAR – the institute for the accountancy profession in Sweden – has been invited by the IAASB to submit general comments on all the proposed ISAs. FAR is pleased to provide the following comments, structured in accordance with the issues specified by the IAASB.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...