Innehåll

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:4

Undantag från budplikt (MGA Holding AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av placeringsutredningen Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att en interimslösning införs i Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Financial Action Task Force (FATF) – Amendment of the forty recommendations – Working paper

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has been invited to make comments on the FATF working paper The forty recommendations. FAR would like to make the following comments.

FAR is committed to the work done by IFAC and FEE in matters concerning actions against money laundering. Hence, FAR supports the combat against money laundering in all its forms.

FAR is pleased to notice that FATF has taken into consideration some of the comments made by FEE on 12 September 2002 on the FATF Consultative Paper concerning the review of the FATF Forty Recommendations. FAR supports the further comments and arguments that FEE will provide concerning the FATF working paper.

With regard to Recommendation 14, FAR would like to point out that the combat against money laundering cannot justify measures which would undermine the principle of confidentiality in a way that will impede the possibility to perform an audit according to general accepted auditing standards.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till International Accounting Standards Board

Exposure Draft ED 3 Business Combinations Proposed Amendments to IAS 36 Impairment of Assets Proposed Amendments to IAS 38 Intangible Assets

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has the pleasure to submit the following comments on the above exposure drafts. The answers to the detailed questions in each of the three exposure drafts are annexed to this letter. We would like to specifically draw the Board’s attention to some areas of major concern that we address in our general comments. Our answers to the detailed questions should be read within the context of our general comments.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Technical Director, International Auditing and Assurance Standards Board

Comments to ISAs on Audit Risk

FAR – the institute for the accountancy profession in Sweden – has been invited by the IAASB to submit general comments on all the proposed ISAs. FAR is pleased to provide the following comments, structured in accordance with the issues specified by the IAASB.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>