Det blev inte samma nordiska dominans som förra året när esra (European Sustainability Reporting Awards) delades ut för år 2002 (dvs. redovisningarna för verksamhetsåret 2001).

Men ett svenskt företag fanns ändå bland vinnarna: sca segrade i klassen för bästa miljöredovisning.

Juryn pekade bl.a. på följande punkter i den vinnande redovisningen:

  • Den ger en klar och samlad sammanfattning av företaget och dess miljöpåverkan,

  • Den är lättläst och ger riklig information,

  • Den har ett omfattande innehåll,

  • Den redovisar information per affärsområde.

Vinnare i de övriga klasserna blev:

Bästa hållbarhetsredovisning: The Co-operative Bank (uk).

Bästa first-timer: Canary Wharf Group (uk)

Bästa SME (små och medelstora företag): Neumarkter Lammsbräu (Tyskland).

Priserna delades ut i Amsterdam den 11 april.

FARs representant i juryn var Gunnar Abranhamson, Deloitte & Touche, ordförande i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling.

Juryn pekade också i ett uttalande på en del områden i företagens miljö- och hållbarhetsredovisning där man vill se förbättringar:

Bl.a. pekar man på den viktiga balansen mellan att å ena sidan rapportera tillräckligt mycket om t.ex. policy, organisation och mål och att å andra sida göra redovisningen så överlastad med information att den blir svår att ta till sig. Bättre är det då att ta med referenser till andra informationskällor.

En annan punkt som framhölls av juryn var behovet av att sätta upp mätbara mål för verksamheten, för att visa trovärdighet och för att göra det möjligt med jämförelser över tiden.