Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: SCA blev europamästare i miljöredovisning

Det blev inte samma nordiska dominans som förra året när esra (European Sustainability Reporting Awards) delades ut för år 2002 (dvs. redovisningarna för verksamhetsåret 2001).

Men ett svenskt företag fanns ändå bland vinnarna: sca segrade i klassen för bästa miljöredovisning.

Juryn pekade bl.a. på följande punkter i den vinnande redovisningen:

  • Den ger en klar och samlad sammanfattning av företaget och dess miljöpåverkan,

  • Den är lättläst och ger riklig information,

  • Den har ett omfattande innehåll,

  • Den redovisar information per affärsområde.

Vinnare i de övriga klasserna blev:

Bästa hållbarhetsredovisning: The Co-operative Bank (uk).

Bästa first-timer: Canary Wharf Group (uk)

Bästa SME (små och medelstora företag): Neumarkter Lammsbräu (Tyskland).

Priserna delades ut i Amsterdam den 11 april.

FARs representant i juryn var Gunnar Abranhamson, Deloitte & Touche, ordförande i FARs samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling.

Juryn pekade också i ett uttalande på en del områden i företagens miljö- och hållbarhetsredovisning där man vill se förbättringar:

Bl.a. pekar man på den viktiga balansen mellan att å ena sidan rapportera tillräckligt mycket om t.ex. policy, organisation och mål och att å andra sida göra redovisningen så överlastad med information att den blir svår att ta till sig. Bättre är det då att ta med referenser till andra informationskällor.

En annan punkt som framhölls av juryn var behovet av att sätta upp mätbara mål för verksamheten, för att visa trovärdighet och för att göra det möjligt med jämförelser över tiden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...