Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: FAR firar 80-årsdagen i stillhet

Den 26 maj (dvs. samma dag som detta nummer av Balans senast ska finnas hos läsarna) fyller FAR 80 år.

Det var på förmiddagen den 26 maj 1923 som föreningen en gång konstituerade sig under ledning av professor Oskar Sillén. Om det berättade Balans utförligt i samband med det högtidliga firandet av 75-årsdagen (nr 6–7/98).

80-årsdagen firar föreningen i stillhet.

Däremot stundar ett annat aktuellt FAR-jubileum och det kommer att synas betydligt mer: FARs samlingsvolym fyller 25 år i juni och till det återkommer vi betydligt utförligare i nästa nummer.