Det finns omkring 150 000 organisationer inom den ideella sektorn i Sverige – föreningar, verksamhetsstiftelser och andra som var och en från sina utgångspunkter försöker göra världen lite bättre, skönare, roligare, rättvisare eller vad det nu kan vara.

Det finns ungefär 30 miljoner medlemskap i de svenska ideella föreningarna. Så en genomsnittlig svensk är med i 3–4 föreningar. På en vanlig familj med två vuxna och två barn blir det mer än ett dussin medlemskap.

Den ideella sektorn har cirka 125 000 anställda och det oavlönade ideella arbetet har beräknats motsvara närmare 300 000 heltidstjänster.

På 150 000 organisationer går det också några hundratusen revisorer och revisorssuppleanter.

De flesta är förstås förtroendevalda lekmän. Men den ideella sektorn är också en stor uppdragsgivare för revisionsbyråbranschen. Vissa organisationer måste enligt lag ha kvalificerad revisor. Andra har skrivit in det som ett krav i stadgarna. Och åter andra har av olika anledningar funnit fördelar med att anlita godkända och auktoriserade revisorer.

Utökad bokföringsskyldighet

Sedan den 1 januari 2001 råder en utökad bokföringsskyldighet för ideella föreningar. Med det följer ett ökat ansvar – den som inte sköter bokföringen kan bland annat drabbas av straff för bokföringsbrott.

Intresset för redovisning i den ideella sektorn har ökat. Bokföringsnämnden har satsat mycket på att informera om de ökade skyldigheterna och rättigheterna.

Förra året anordnades till och med en tävling om den ideella sektorns bästa årsredovisning (med Byggnadsarbetareförbundet som premiärvinnare). Initiativet kom från en bank och en revisionsbyrå. Fortsättning följer.

För en del ideella organisationer har de ökade kraven på redovisningen säkert kommit som en besvärlig överraskning. De har kanske i och för sig haft en bra redovisning/bokföring som gjorts efter bästa förmåga. Nu har de fått vakna upp och finna sig bokföringsskyldiga enligt ett mer enhetligt lagreglerat system. Man kan väl anta att det under en lång övergångstid kommer att finnas åtskilliga brister i redovisningen hos många ideella organisationer innan de hamnar rätt i ”fållan”.

Speciella riskbilder

Ideella organisationer har också sina speciella riskbilder – inte minst personifierade i den mänskliga faktorn. Det är lätt att rusa iväg i entusiasm, låta pengarna rulla och tro att allting ordnar sig. Det finns många glada amatörer i den ideella sektorn – men vad vore den utan dem?

I det här artikelblocket berättar auktor revisor Jonas Grahn och Eva Törning, redovisningsspecialist, om erfarenheter från tävlingen Bästa årsredovisning för ideella sektorn 2002.

Inge Wennberg har hälsat på hos några små och stora organisationer. Följ med till ishockeyklubben Tingsryds AIF som nyligen städat upp efter en skatterazzia som slog hårt mot föreningen.

Läs om Sveriges Dragspelares Riksförbund med 3 000 bälgentusiaster.

Möt kulturbevararna i Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg som såg sig tvungna ta hjälp av auktoriserad revisor för att skapa ordning i ekonomin.

Följ med till svenska sektionen av Amnesty International.

Och läs om revisionen i Sveriges största medlemsorganisation – trossamfundet Svenska Kyrkan.