Det är klart nu. FAR har fått sin nye generalsekreterare. Och precis som förra gången för snart 19 år sedan blev det en revisor som varit aktiv i föreningen. Dan Brännström tar vid årsskiftet över efter Björn Markland (som då går i pension) och han lovar att göra det med energi och engagemang. Balans återkommer till ett längre samtal med de båda senare under hösten.

Också Margareta Damberg, chef för FAR FÖRLAG går i pension vid nyår. Även här finns det naturligtvis anledning för oss att återkomma både till henne och Marie Wernerman.

Och det är inte bara på FAR det är vaktombyte: Christer Lefrell har gått i pension, mannen som mer än någon annan under snart två decennier symboliserat ”tillsynsmyndigheten”, först på Kommerskollegium och sedan på Revisorsnämnden. Balans har talat med honom, naturligtvis, och även här återkommer vi med en intervju med hans efterträdare. Den kommer i nästa nummer.