Det nya ramverket International Framework for Assurance Engagements och den nya standarden ISAE 2000 Assurance Engagements on Subject Matters Other Than Historical Financial Information (se ”Revision” Balans nr 5, 11 och 12/2003) beslutades också i princip vid Berlin-sammanträdet i december 2003. När detta skrivs i början av januari 2004 är de dock ännu inte offentliggjorda på IAASB:s hemsida.