Vid remisstidens utgång den 31 december 2003 hade elva svar på revisionskommittén remissinbjudan (se ”Revision” Balans nr 12/2003) kommit in. Flera svarande meddelade att de avstod från att yttra sig. Revisionskommittén arbetar nu med de synpunkter som lämnats på remissversionen.