Innehåll

Balans nr 1 2004

Ny RS om revision av redovisning av verkliga värden på remiss från revisionskommittén

Vid remisstidens utgång den 31 december 2003 hade elva svar på revisionskommittén remissinbjudan (se ”Revision” Balans nr 12/2003) kommit in. Flera svarande meddelade att de avstod från att yttra sig. Revisionskommittén arbetar nu med de synpunkter som lämnats på remissversionen.