Dan Brännström informerade om ”Revisionsåret”, som presenterades på förra FAR-dagen. Syftet är att göra både revisorsrollen och nyttan med revision och rådgivning tydlig för alla intressenter.

Arbetsgrupper och projektledare har varit igång och snart kommer skriften ”Licence to operate” som presenterar nya RS och dess betydelse. Ett seminarium för institutionella ägare och vidareutbildning av gymnasielärare har också ordnats inom ramen för projektet, som inte ska ses som en punktinsats utan en förhöjd informationsaktivitet under lång tid, t.ex. genom aktivare information på bolagsstämmorna och större närvaro i media.