Innehåll

Balans nr 1 2004

Tolkningen av oberoendefrågan är viktigaste uppgiften

När revisorsnämndens nye direktör Peter Strömberg på eftermiddagen gick upp i talarstolen hade han redan i Anders Malmebys inledning än en gång fått veta vad FAR tycker om redovisningsjäv. Han inledde dock med att säga det var en ära och en förmån att få komma till FAR-dagen och redovisa RNs ståndpunkter.

Sedan sa han inledningsvis att man kan göra påståendet att Revisorsnämnden inte behöver, inte skall eller ens inte kan ha förtroende för revisionsbranschen.

– Men det är naturligtvis väldigt tillspetsat och kan ifrågasättas. Det handlar ju mycket om perspektiv. Vad man kan säga och bör slå fast är att departementet har meddelat nämnden att man anser att blandade uppdrag kan ge sämre revision.

Han fortsatte med en liknelse: det har sagts att det inte går att dra slutsatser om den allmänna ordningen av att se på Sergels torg en lördagkväll, och att det alltså vore korkat av RN generalisera tillståndet utifrån enstaka tillsynsärenden.

– Men vi grundar inte vår världsbild bara på disciplin- och tillsynsärenden, försäkrade han. Vi är optimistiskt lagda och har faktiskt förtroende för revisorerna, kanske ska vi också ha det även om vi kanske inte behöver ha det. Och det gäller naturligtvis även deras organisationer.

Dock betonade Peter Strömberg att problemet faktiskt inte gäller tillsynsmyndighetens förtroende utan omvärldens, företagares och investerare och andras förtroende för revisorerna.

– Nu har riksdagen bestämt att vi ska finnas och regeringen har givit oss uppdraget att utöva tillsyn för att omvärlden ska kunna ha det förtroendet.

Han räknade upp många ord som i sammanhanget ofta är synonymer till ”oberoende”: kunskap, oväld, skicklighet, noggrannhet, förstånd och hederlighet.

– Det är det här, oberoendet som är det enskilt viktigaste att beakta. Det kan tyckas svårt att väga det mot andra intressen som billig revision eller god rådgivning om skatter etc., men revisorns oberoende måste ses som ett överordnat intresse i de flesta praktiskt överblickbara situationer.

En bakgrund till att frågan är viktig är att det i lilla Sverige finns en begränsad krets av personer av näringslivet och att man måste se upp med banden mellan klient, byrå och revisor.

– Här har vi en sträng praxis. Och det är klart att oberoendefrågan och tolkningarna av den är den enskilt vikigaste källan till motsättningar mellan oss och er. Det är också det viktigaste skälet till att vi finns, utan den frågan behövs vi knappast, sa Peter Strömberg.

Han tyckte att andra frågor har RN och branschen ofta ganska likartade värderingar. Och han menade att förtroendet för tillsynsmyndigheten beror på hur den hanterar frågorna kring oberoendet:

– Om ni tycker att vi är fanatiska och media att vi är tandlösa, då ligger vi kanske ganska rätt, avslutade han.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...